nieuws

Edwin en Fred vinden elkaar, maar actieve transparantie lijkt onontkoombaar

Branche 4835

De Europese verzekeringsdistributierichtlijn IDD vraagt het niet en ook op basis van eerdere ervaringen met het provisieverbod voor complexe product lijkt er geen noodzaak voor verplichte actieve beloningstransparantie bij schadeverzekeringen. Toch verwacht zelfstandig onderzoeker en consultant Fred de Jong dat deze maatregel wel wordt genomen. Volgens CFD-voorman Edwin Herdink kan initiatiefnemer AFM zich beter met andere zaken bezig houden.

Edwin en Fred vinden elkaar, maar actieve transparantie lijkt onontkoombaar

Afgelopen vrijdag organiseerde het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) een symposium over de gevolgen van de Europese verzekeringsdistributierichtlijn IDD. Een van de sprekers was zelfstandig onderzoeker en consultant Fred de Jong. Hij vergelijkt de huidige discussie over beloningstransparantie met een vulkaan. Die vulkaan was de afgelopen jaren in zijn beleving tamelijk rustig.

Complexe producten

“In 2009 was er al actieve transparantie voor complexe producten en hypotheken”, aldus De Jong. “De IDD stelt dat een tussenpersoon duidelijk schriftelijk en tijdig duidelijkheid moet verschaffen over de aard en omvang van de beloning en dat dit geldt voor de hele keten. Als je kijkt naar het Bgfo dan is die transparantie er al. Per definitie bij complexe producten omdat provisie daarbij verboden is. Bij schade mag provisiebeloning nog wel, mits de tussenpersoon deze beloning op verzoek van de klant transparant maakt.”

De Jong ziet in de IDD geen aanleiding om transparantieregels aan te scherpen. Hij wijst bovendien op de volstrekt andere invulling die ‘Europa’ aan het begrip provisie geeft. “De IDD omschrijft provisie als een beloning die de klant bepaalt op basis van enigerlei commissie en op de premie gebaseerde vergoeding.”

Gold plating

Een beroep op de IDD om actieve transparantie bij schadeverzekeringen tegen te houden zal volgens De Jong echter niet slagen. Hij wijst er op dat de lidstaten op dit terrein aan gold plating mogen doen. Ze mogen verder gaan in de regels dan de Europese richtlijn. De Jong gaat verwacht dat Nederland dat ook werkelijk zal gaan doen. “De minister heeft aangegeven nog dit jaar met een brief te komen wat hij gaat doen. Daarbij kan in aanmerking worden genomen dat 80/90% van de Kamer ervoor is en dat de AFM, het Verbond en de Consumentenbond al hebben aangeven voorstander ervan te zijn.”

Provisiegedreven gedrag

De Jong vroeg zich vrijdag openlijk af of dat terecht is. De Jong, nou niet bepaald bekend staand als een voorstander van provisiebeloning, haalde daarbij een artikel aan dat hij in 2006 voor ESB schreef met als titel ‘De transparante tussenpersoon’. Provisie is in dit verhaal een probleem als er sprake is van marktfalen, bijvoorbeeld door een gebrek aan concurrentie, asymmetrische informatie of provisiegedreven gedrag. Weliswaar neemt het aantal tussenpersonen af maar De Jong wijst erop dat de bulk van de schadeverzekeringen nu direct wordt gesloten in plaats via een tussenpersoon of een bank.

Asymmetrische informatievoorziening

Ook van provisiegedreven gedrag is volgens hem “niet echt enorm” sprake. “De premiedruk is enorm en de verzekeraars zitten er zwaar op.” Het versluieren van de provisie bij schade levert volgens De Jong hooguit asymmetrische informatievoorziening op. Maar ook in het nadeel van de tussenpersoon. “Als je je prijs niet noemt, krijg je een gemiddelde dienst voor een gemiddelde prijs.”

Nuance bij discussie

Het plaatst volgens de onderzoeker enige nuance bij de discussie over actieve transparantie. Hij verwacht dat de impact heel groot zal zijn en dat de vulkaan tot uitbarsting zal komen. “Actieve transparantie is direct van invloed op de hoogte van de provisie en op de solidariteit. Daarnaast wordt vergelijken ingewikkelder. Daar staat tegenover dat het vertrouwen kan toenemen, de kwaliteit kan verbeteren en de consument een beter tegenwicht kan bieden tegen financiële partijen.”
De Jong verwacht dat de positieve argumenten de doorslag gaan geven in Den Haag. “Het is voor 99% zeker dat actieve transparantie er gaat komen. Er is de beleving van de politiek geen reden om tegen transparantie te zijn.”

‘Gefixeerd op provisie’

Daar is Edwin Herdink, voorzitter van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) het uiteraard niet meer eens. Hij wijst net als De Jong op het licht dat tussen de Wft en het Bgfo zit. “Daar waar Brussel spreekt over commissie, daar heeft de AFM het over provisie en daar waar Brussel spreekt over provisie daar heeft de AFM het over beloning. Brussel wenst transparantie over de factuur die men bij de klant neerlegt, de toezichthouder wenst actieve transparantie over schadeprovisie. Blijkbaar is de toezichthouder zo gefixeerd op provisie dat men niet meer in staat is om de IDD-richtlijn juist te vertalen. Harmonisatie van de begrippen commissie, provisie en beloning is een eerste vereiste om op de juiste wijze aan de richtlijn te voldoen. CFD roept het kabinet nog maar eens op om de toezichthouder uitsluitend haar toezichtrol te laten vervullen en geen rol toe te bedelen in wetgevende trajecten.”

Reageer op dit artikel