nieuws

Dwangsom voor failliete ‘telefoonverzekeraar’

Branche 1615

De AFM heeft naar nu bekend is geworden op 12 oktober een last onder dwangsom opgelegd aan Young & Parker International. De bemiddelaar en bedenker van loyaliteitsconcepten voor smartphones en andere mobiele apparatuur werd bestraft omdat het bedrijf niet voldeed aan informatieverzoeken van de AFM. Op zich niet heel vreemd, want de werkmaatschappij Young & Parker Insurance werd in het najaar van 2017 failliet verklaard. 

Dwangsom voor failliete ‘telefoonverzekeraar’

Young & Parker International beschikt als financieel adviesbureau met een vergunning van de AFM. Blijkens de website van het bedrijf bedenkt en bemiddelt het verzekeringspakketten voor mobiele apparatuur, onder meer tegen diefstal en valschade. In het portfolio van Young & Parker wordt MyCom genoemd als partner, maar volgens MyCom-directeur Marco Heestermans klopt daar niets van. Voor zover hij na kan gaan heeft zijn bedrijf nooit zaken gedaan met Young & Parker.

Begin vorig jaar kwam Young & Parker nog in het nieuws toen Kifid het bedrijf alsnog dwong om de reparatie van een telefoon te vergoeden waar volgens haar eerder onbevoegd aan was gesleuteld.

Maximaal bedrag

Als onderdeel van het toezicht door de AFM moet Young & Parker International de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2018 invullen. Op basis van deze informatie  krijgt de toezichthouder inzicht in de markt van adviseurs en bemiddelaars en de daaruit voorkomende risico’s. Ondanks herhaalde verzoeken heeft Young & Parker International de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn aan de AFM verstrekt. Sinds 27 oktober 2018 is Young & Parker International daarom verplicht een dwangsom te betalen van €2.000 per kalenderdag. De dwangsom heeft op 5 november 2018 het maximale bedrag van €20.000 bereikt.

Failliet verklaard

Dat het bedrijf geen antwoord meer geeft op informatieverzoeken lijkt niet geheel vreemd.  Werkmaatschappij Young & Parker Insurance, werd op 21 september vorig jaar failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland. Blijkbaar is die boodschap niet bij iedereen goed doorgekomen, want op het forum van consumentenprogramma Radar klaagt iemand met een displayverzekering voor haar smartphone dat het bedrijf niet meer bereikbaar is. Wel wordt op dat moment volgens haar nog wel maandelijks de premie geïncasseerd.

Gisteren werd de last onder dwangsom van de AFM voor adviesbedrijf Brucon Krommenie uit Assendelft gepubliceerd. Ook dit bedrijf lijkt niet meer in de lucht.

Vergunning ingetrokken

Volgens woordvoerder Yolanda Bieckmann gaat het in het geval van Young & Parker om twee verschillende bedrijven. “Young & Parker Insurance is inderdaad failliet verklaard. Daarom is van dat bedrijf ook de vergunning ingetrokken. Young & Parker International heeft nog wel een vergunning. Dat nu het maximum van de last onder dwangsom is bereikt, betekent dat men dat bedrag ook echt moet gaan betalen.”

Wel inschrijving bij KvK

Dat geldt volgens haar ook voor Brucon. “Wij begrijpen dat Brucon Krommenie B.V. niet of nauwelijks bereikbaar is. Echter Brucon is gewoon ingeschreven in het KvK- handelsregister en heeft een vergunning van de AFM. Wij gaan er dan van uit dat zij actief zijn en dat betekent onder meer dat zij verplicht zijn om de Marktmonitor in te vullen.”

Reageer op dit artikel