nieuws

DNB: ‘Zwicht niet voor de druk om regels te verlichten’

Branche 767

Toezichthouder DNB hoopt dat Nederlandse en Europese politici de verleiding weerstaan om regels te versoepelen waardoor het makkelijker wordt om grote financiële risico te nemen. Ook moeten banken zich meer verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van het antiwitwasbeleid. Dat schrijft de centrale bank in een position paper.

DNB: ‘Zwicht niet voor de druk om regels te verlichten’

Volgens De Nederlandsche Bank zijn verbeterde regelgeving en versterking van het toezicht belangrijke vruchten van tien jaar hervormingen in de financiële sector. “Maar er blijven uitdagingen die vragen om passende antwoorden”, stelt de toezichthouder in een position paper. Die paper geldt als uitgangspunt voor de bijdrage van toezichtdirecteur Frank Elderson morgen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. De vaste Kamercommissie voor Financiën praat dan over de stand van zaken in de financiële sector.

Niet buigen voor lobbyisten

De eerste uitdaging is volgens DNB de druk te weerstaan om regels te verlichten en te zorgen dat internationale standaarden zonder meer worden toegepast in Nederland. “In de Brusselse onderhandelingen wordt bijvoorbeeld met regelmaat door onderhandelaars of lobbyisten gepleit voor uitzonderingen en versoepelingen, vaak met een beroep op bijzondere nationale omstandigheden of de vermeende negatieve invloed op de kredietverlening”, aldus de toezichthouder. “DNB acht het niet gewenst door verlaging van eisen grotere risico’s op het falen van financiële instellingen te creëren.”

Antiwitwasbeleid

Een tweede uitdaging is de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Dat blijft speerpunt van de toezichthouder. Die ziet nog te vaak dat de poortwachtersfunctie onvoldoende op orde is. “Het is noodzakelijk dat het eigenaarschap voor de uitvoering van antiwitwasbeleid binnen banken nadrukkelijk binnen raden van bestuur wordt gevoeld en expliciet wordt belegd.”

Geen Europese systeembanken

Tot slot moet de Europese bankensector efficiënter worden, schrijft DNB in de position paper. Consolidatie van kleinere banken kan een oplossing zijn. Tegelijkertijd waarschuwt de toezichthouder voor de vorming van grote en complexe pan-Europese banken. Die vormen een groter risico voor de stabiliteit. DNB: “Dit pleit tegen het creëren van Europese systeembanken die niet afwikkelbaar blijken en dus ‘too big and complex to save’ zijn. Bij de beoordeling van fusieplannen moet daarom voldoende aandacht blijven voor dergelijke stabiliteitsrisico’s.”

Reageer op dit artikel