nieuws

Brief Goedhart aan minister: verbied ASR-medewerkers om les te geven

Branche 5098

De stichting Geldbelangen, met Rob Goedhart als voorzitter, vraagt in een brief aan minister Wopke Hoekstra (Financiën), minister Arie Slob (Onderwijs) en AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven om een verbod op het les geven door ASR-medewerkers. ASR zegt in een reactie de brief niet serieus te kunnen nemen.

Brief Goedhart aan minister: verbied ASR-medewerkers om les te geven

Recent ontving ASR de Loden Leeuw van consumentenprogramma Radar voor de reclame met rapper Sticks. Aan het einde van deze reclame klinkt de tekst: “ASR-medewerkers helpen financiële keuzes te maken. Daarom geven zij ook les op scholen”.

Onverantwoord

Volgens de stichting Geldbelangen is de reclame daarmee ‘maatschappelijk onverantwoord’. In de brief aan de ministeries van Onderwijs en Financiën en de AFM staat dan ook: “Wij verzoeken u vanuit uw functie om ASR te verbieden nog langer deze reclame uit te zenden. Tevens verzoeken wij u om ASR-medewerkers te verbieden om op scholen les te geven.” De stichting Geldbelangen vindt ASR-medewerkers ongeschikt om les te geven vanwege de woekerpolisaffaire en ook vanwege de topsalarissen in het bedrijf. “ASR is gewoon een commercieel bedrijf dat (veel) verzekeringen, pensioenen en bankproducten wil verkopen. Wij vinden dat onze (klein-)kinderen niet geïndoctrineerd mogen worden vanuit mensen die dit dna bij zich dragen”, aldus de brief.

LEF

ASR-woordvoerder Daan Wentholt laat desgevraagd weten dat ASR-medewerkers inderdaad lesgeven op scholen. “Het klopt dat medewerkers van ASR via de ASR-foundation zich vrijwillig inzetten om kinderen financieel zelfredzaam te maken. Zo geven collega’s gastlessen financiële educatie op basisscholen tijdens de Week van het Geld en verzorgen collega’s lessen in het kader van financiële zelfredzaamheid op MBO-scholen via Stichting LEF.”

Over de brief van Goedhart zegt ASR bij monde van Wentholt: “Wij hebben kennisgenomen van de brief van de heer Goedhart. Het verband tussen het dossier beleggingsverzekeringen en het vrijwilligerswerk dat collega’s verrichten kunnen wij niet volgen en we kunnen zijn brief daarom ook niet serieus nemen.”

Onder de vlag van LEF, de bekende stichting Leven en Financiën, geven meerdere partijen uit de financiële dienstverlening les op scholen. Op de vraag van amweb aan Goedhart waarom hij zijn pijlen specifiek richt op ASR en niet op andere verzekeraars zegt hij: “ASR maakt er overduidelijk reclame voor, en daar haken wij op in. Ik vind het gewoon niet de taak van een verzekeraar om les te geven. Ze maken er mooie sier mee, maar hun daden passen niet bij hun woorden.”

Reclame

Goedhart zal zich ook nog wenden tot de reclamecodecommissie. “Wij vrezen echter dat de betreffende campagne al weer vervangen is door een andere voordat deze zaak behandeld is. Maar dat neemt niet weg dat ook dan nog ASR-medewerkers les zouden kunnen gaan geven op scholen wat dus wat ons betreft uit den boze is.”

Reageer op dit artikel