nieuws

Agenda financiële sector: de opvallendste zaken op Hoekstra’s to-do-list

Branche 1036

Dienstbaarheid aan de samenleving is het thema van de agenda financiële sector die minister Wopke Hoekstra vanmorgen publiceerde. Actieve transparantie in de vorm gieten, flitskredieten verbieden en maatregelen tegen exorbitante topinkomens staan allemaal op de to-do-list van de minister. Hieronder een overzicht van de opvallendste zaken in zijn agenda financiële sector.

Agenda financiële sector: de opvallendste zaken op Hoekstra’s to-do-list

Hoekstra onderkent dat het bedrijfsmodel van verzekeraars onder druk staat. Om de toegankelijkheid van verzekeringsproducten te garanderen, gaat Hoekstra bij de evaluatie van Solvency II in 2020 pleiten voor de erkenning van het langetermijnkarakter van het verzekeringsbedrijf. “Dit langetermijnperspectief vereist een betere verdeling van kapitaaleisen over de verschillende risico’s die verzekeraars lopen, zodat zij de juiste prikkels ervaren om polishouders optimaal te bedienen. Waardering van bezittingen en verplichtingen op marktwaarde blijft daarbij het uitgangspunt”, schrijft Hoekstra.

Provisietransparantie

Op het gebied van provisietransparantie geeft Hoekstra aan dat hij de Kamer later separaat zal informeren. Hij wil wel kwijt dat er inmiddels stappen worden gezet om consumenten inzicht te geven in provisies en dienstverlening bij schadeverzekeringen. “Ik ga in overleg met de AFM bezien hoe deze transparantie het best vormgegeven kan worden om het klantbelang te bevorderen zonder het speelveld tussen distributiekanalen te verstoren.”

Overkreditering aanpakken

De minister ziet op hypotheekgebied dat er hypotheken worden gesloten die binnen het wettelijk kader vallen, maar op individueel niveau te hoog zijn. “Consumenten hebben hierin zelf een verantwoordelijkheid door zich goed te laten informeren, maar ook de sector heeft hierin een verantwoordelijkheid. Zo heeft de hypotheekadviseur een belangrijke taak in het adviseren van de consument over de mogelijke risico’s van een hoge hypotheekschuld.” Om overkreditering te voorkomen, zal Hoekstra periodiek met minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren overleggen over de ontwikkeling van de Nederlandse hypotheekschuld, en met name de gemiddelde LTI en LTV.

Tevreden over Aflossingsblij

Opmerkelijk positief is Hoekstra over het activeren van huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek. Ondanks de gevoeligheid van het thema zegt de minister tevreden te zijn over de aanpak van de toezichthouder en de sector. “Zo ben ik zeer te spreken over het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken, die dit najaar gestart is met de campagne ‘Word ook aflossingsblij.’ Ik moedig de sector aan dit belangrijke onderwerp voortvarend te blijven behandelen en zal er, samen met de toezichthouders, de komende jaren op toezien dat alle benodigde stappen worden gezet.”

Zo ben ik zeer te spreken over het initiatief van de NVB die is gestart met de campagne Aflossingsblij

Flitskredieten uitbannen

Op consumptief krediet is de minister scherper. Vooral als het gaat om flitskredieten. “Partijen uit andere Europese lidstaten bieden deze nog aan in Nederland, en rekenen daarbij zeer hoge kosten.” Hoekstra bereidt een reclameverbod voor op deze leningen en onderzoekt de juridische mogelijkheden om de kredieten helemaal te verbieden. Ook kredieten bij postorderbedrijven hebben de aandacht van Hoekstra. Een mogelijkheid die hij overweegt is om de AFM meer bevoegdheden te geven om consumenten te beschermen tegen kredieten “waarvan de looptijd disproportioneel lang is en consumenten vooral kosten betalen en niet of weinig aflossen.” De kredietwaarschuwing ‘geld lenen kost geld’ heeft volgens de minister ook zijn langste tijd gehad. Er komt een alternatief aan.

Verantwoording beloningen

Banken, verzekeraars en andere financiële instellingen moeten verantwoording af gaan leggen over hun beloningsbeleid. Er moet uitleg komen over de ‘verhouding van de beloningen tot de functie van de onderneming in de sector en de positie in de samenleving.’ Met de maatregel wil de minister relletjes zoals rondom de salarisverhoging van ING CEO Ralph Hamers voorkomen. Bestuurders van een financiële instelling die een beloning krijgen in de vorm van aandelen, worden verplicht om die tenminste vijf jaar aan te houden.

Reageer op dit artikel