nieuws

Volmachtbedrijven: ‘Wij drukken de schaderatio’

Branche 1915

Volmachten behaalden in 2017 binnen de grootste verzekeringsmarkten een lagere gemiddelde schaderatio dan verzekeraars. Voor belangenvereniging NVGA is die conclusie aanleiding om de discussie over beloning nieuw leven in te blazen. Ze willen dat de tekencommissie niet meer louter wordt weggeschreven als ‘acquisitiekosten’.

Volmachtbedrijven: ‘Wij drukken de schaderatio’

In het boekjaar 2017 groeide de omvang van de volmachtmarkt met 9,2% tot € 3,1 miljard aan bruto geboekte premie. De totale markt groeide in diezelfde periode met 2,3%. Het marktaandeel van de gevolmachtigde assurantiebedrijven die lid zijn van de NVGA is gestegen tot 28,1% in 2017. Dat meldt de Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade) die in opdracht van de NVGA is opgesteld door adviesbureau KoKo Group.

Lagere schaderatio

Volgens het rapport kende de volmachtbranche vorig jaar in de meeste grote verzekeringsmarkten een lagere gemiddelde schaderatio. Volmachten hebben “daarmee een positieve bijdrage geleverd aan de gemiddelde schaderatio”, aldus de monitor.

Transport en varia

Voor motorrijtuigen is de schaderatio 7,8% lager dan bij verzekeraars. Bij brand en overige schade bedraagt het verschil 2% in het voordeel van volmachten en bij algemene aansprakelijkheid zelfs 10,6%. Alleen in de markten ‘schepen, luchtvaart en andere transportmiddelen’ (+8,2%) en ‘overige varia’ (+1,3%) scoort het volmachtbedrijf minder goed.

Om tafel met verzekeraars

De gemiddelde tekencommissie binnen de volmachtmarkt bedraagt 10,5% van de bruto verdiende premie, zo stelt de monitor. In een begeleidend persbericht kondigt de NVGA aan dat er meer inzicht nodig is in de kostenstructuur. De branchevereniging wil met de monitor in de hand aan tafel met verzekeraars en De Nederlandsche Bank. Een van de suggesties die wordt gedaan is om tekencommissie niet langer volledig te verantwoorden onder de ‘acquisitiekosten’, maar gedeeltelijk op te nemen onder ‘administratiekosten’ en ‘schadebehandelingskosten’.

Meer inzicht

Daarnaast pleit de monitor ervoor dat per individuele verzekeraar en per verzekeringsbranche de kostencomponenten apart worden gepubliceerd, uitgesplitst per distributiekanaal (provinciaal, volmacht, beurs en direct). Verzekeraars zouden verder meer inzicht moeten geven in de wijze waarop ‘overheadkosten’ en ‘vermogensbeheerkosten’ worden toeberekend.

Reageer op dit artikel