nieuws

Tarieven Wft-examens gaan 10% omlaag

Branche 1404

Het legestarief voor Wft-examens bedraagt vanaf april 2019 nog € 60. Dat is € 7 minder dan in de huidige PE-periode. De uitvoeringskosten zijn flink gedaald. Voor bijzondere examens komt er een hoger tarief: € 80.

Tarieven Wft-examens gaan 10% omlaag

De verlaging van de legestarieven is een meevaller voor de branche. Vorig jaar suggereerde minister Wopke Hoekstra van Financiën nog dat de prijs weleens zou kunnen stijgen. Hij kondigde toen aan dat de subsidie van ruim 4 ton voor College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) komt te vervallen.

Die subsidie – goed voor 19% van de kosten die CDFD maakt – wordt inderdaad geschrapt, maar tot een verhoging van het legestarief leidt dat niet. Dat kan zelfs omlaag omdat de uitvoeringskosten van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) flink zijn afgenomen. Dat schrijft Hoekstra in een toelichting op een geconsulteerde wijziging van de legesregeling. CDFD en DUO zijn samen verantwoordelijk voor de PE-examens.

70.000-80.000 examens per jaar

Per 1 april 2019 bedragen de leges € 60 in plaats van € 67. Dat verlaagde tarief geldt tot het einde van die PE-periode op 31 maart 2022. Hoekstra verwacht dat de examinering kostendekkend is als jaarlijks 70.000 tot 80.000 examens worden afgelegd.

Voor de eerste PE-periode, de overgangsperiode 2014-2016, bedroeg het examentarief overigens maar € 46. Dat bleek toen niet kostendekkend en leidde tot een tekort van bijna € 2 miljoen.

Bijzonder examen

Voor bijzondere examens gaat een hoger legestarief gelden van € 80 per examen. Die bijzondere examens zijn bedoeld voor houders van een Wft-diploma die hun bevoegdheid verliezen doordat ze niet voor 31 maart 2019 slagen voor hun PE-examen(s). Met het bijzonder examen kunnen ze die bevoegdheid terugkrijgen. De uitvoeringskosten daarvan zijn hoger dan bij reguliere examens. Hoekstra verwacht dat jaarlijks maximaal 150 bijzondere examens zullen worden afgelegd. De kosten daarvan schat hij op € 12.000.

Reageer op dit artikel