nieuws

Nicole Hollander (TAF) ontkent verkoop, laakt ‘geruchten en roddels’

Branche 10321

Dat niet iedereen gelukkig wordt van een vermelding in de Quote 500 van rijkste Nederlanders wordt weer eens duidelijk na de publicatie van het vermogen van Edward Hollander. Met de vermelding van zijn vermeende vermogen wordt de link gelegd met verzekeraar TAF, waar zus Nicole de scepter zwaait. Zij ontkent de suggestie dat haar broer in werkelijkheid de baas is bij TAF en risicodrager Quantum Leben.

Nicole Hollander (TAF) ontkent verkoop, laakt ‘geruchten en roddels’

In de jongste Quote 500 staat Edward Hollander op een 186ste plaats met een geschat vermogen van € 200 mln. En passant geeft het blad ook nog aan te hebben vernomen dat TAF, waarbij Hollander is betrokken, te koop zou staan. Private-equitybedrijven zouden alleen, geschrokken van de vraagprijs, zijn afgehaakt. Ook wordt de suggestie gewekt dat Hollander het, als meerderheidsaandeelhouder van TAF en risicodrager Quantum Leben uit Liechtenstein, nog steeds voor het zeggen zou hebben bij beide bedrijven, hoewel zijn zus al jaren de scepter zwaait bij TAF.

Faillissement Walewein

Dat wekt verbazing bij de Quote-redactie en een anonieme tipgever die am: benadert. De laatste stelt ook dat Edward Hollander nog steeds aan de touwtjes trekt bij Quantum Leben en TAF en vindt dat vreemd gelet op diens zakelijke verleden. Daarmee doelt de tipgever op het faillissement van het Nijmeegse intermediairbedrijf Walewein in 2002. Hiervan was Edward Hollander medeoprichter en -aandeelhouder.

Het bedrijf ging ten onder met een schuld van € 4 mln door “de zware financiële lasten, met name huisvesting en lease van bedrijfsmiddelen ten opzichte van de inkomsten”, aldus de curator toentertijd. Bij het faillissement bleek ook dat de assurantieportefeuille van het aan Walewein gelieerde assurantiekantoor Fred liefst drie keer was verpand: aan SNS Bank, het toenmalige Falcon Leven (ASR) en Delta Lloyd.

Betrouwbaarheidstoets AFM

Volgens de tipgever zou de AFM inmiddels onderzoek doen naar de rol van Edward Hollander binnen TAF omdat hij als grootaandeelhouder ook aan de betrouwbaarheidstoets zou moeten voldoen. De huidige CEO van Quantum Leben, Martin Kampik, zou door de Liechtensteinse toezichthouder zijn aangesteld om orde op zaken te stellen, maar zou “weinig in te brengen hebben” tegen Hollander. Desgevraagd geeft de AFM aan niet in te willen gaan op de kwestie. “Over personen of instellingen en eventueel onderzoek mogen we niet communiceren”, aldus woordvoerder Nicole Reijnen.

Dat de banden tussen Edward Hollander en TAF/Quantum Leben nog steeds hecht zijn, is echter eenvoudig te achterhalen. In het jaarverslag van Quantum Leben over 2017 staat dat Cantera Beheer een meerderheidsbelang van 71% heeft in Quantum Leben. Bij deze beheer bv is Sandra Hollander-Franco (de vrouw van Edward) sinds 27 september 2006 bestuurder. Een zekere Friederich Wilhelm Hollander treedt op dat moment uit als bestuurder. Navraag bij TAF-directeur Nicole Hollander (foto) leert dat het om haar vader gaat. “Hij heeft in 2002 Hollander Beheer opgezet. In 2006 heeft hij de verantwoordelijkheid voor deze BV overgedragen.”

‘Grote onzin’

Dat haar broer de scepter zou zwaaien bij TAF en/of Quantum Leben is volgens haar “pertinent onjuist”. “Quantum Leben is een kleine en zeer gezonde verzekeraar welke wordt geleid door een onafhankelijk en professioneel management. De onafhankelijke board of directors controleert het management. Ik ben zelf een (van de 3) leden van de board. Er is een heel goed en open contact met de toezichthouder in Liechtenstein. Dat de toezichthouder inmiddels ‘iemand heeft neergezet bij Quantum’ is grote onzin. Ik ben er in september nog geweest en heb niemand gezien! Ik heb wekelijks contact met Quantum en ben goed op de hoogte van de gang van zaken. (…)Mijn broer werkt al jaren gemiddeld 8 uur per week voor TAF. Hij ondersteunt ons product management team op het gebied van product ontwikkeling en actuariële berekeningen.”

Ten aanzien van de zeggenschap binnen Cantera (het voormalige Hollander Beheer) zegt Hollander dat deze sinds 2004 niet is gewijzigd. “Saillant detail, TAF en Quantum Leben bestonden toen nog helemaal niet.”

‘Niet in de etalage’

TAF staat volgens haar, anders dan Quote beweert, niet in de etalage. “Begin 2018 is TAF wel benaderd door investeerders die interesse hadden in TAF. In de (volmacht) markt zijn er diverse transacties gedaan, en ook wij zijn door partijen benaderd. Dit traject is echter in de zomer geëindigd omdat er onvoldoende aansluiting was tussen partijen om gezamenlijk de volgende groeifase in te gaan.”

‘Persoonlijk belang’

Hollander stelt dat het bericht in het zakenblad erg suggestief is en “gebaseerd op geruchten en roddels”. Ze zou weten om wie het gaat bij de anonieme tipgever. “Iemand die al meerdere keren heeft geprobeerd om TAF in diskrediet te brengen. Hij heeft er persoonlijk belang bij om TAF in een ongunstig daglicht te stellen. (…) Het negatieve imago wat om TAF hing in de eerste jaren is verdwenen. Het is zuur om te ervaren dat er mensen zijn die ons dit succes niet gunnen.”

Lees ook de reactie van Quantum Leben CEO Martin Kampik op deze kwestie.

Reageer op dit artikel