nieuws

2040: Autonome auto verdringt klassieke autopolis

Branche 4921

In 2040 zal een significant deel van de huidige autoverzekeringsmarkt verdwenen zijn. Op dat scenario zullen autoverzekeraars moeten inspelen, zo kwam gisteren naar voren tijdens een congres over de zelfrijdende auto bij het Verbond van Verzekeraars. De positieve kant van het verhaal? Op het gebied van mobiliteit blijft er nog voldoende te verzekeren over.

2040: Autonome auto verdringt klassieke autopolis

Het lokkertje van de bijeenkomst onder de noemer ‘De zelfrijdende auto komt eraan. Springt u opzij of springt u erin?’ zat aan het eind van de dag. Volkswagenimporteur Pon had een handvol -nagenoeg- autonome auto’s op de stoep voor het Verbond geparkeerd waarin -middels een verloting- enkele gelukkige deelnemers aan het congres een ritje mochten maken.

Vol snufjes

Op het eerste gezicht was er weinig spannends te zien aan de auto’s, voor wie een science fiction-achtige setting had verwacht. In het druilerige weer stonden de auto’s er net als alle andere auto’s wat verweesd bij. De wagens waren echter van A tot Z volgebouwd met snufjes die de chauffeur veel werk afnemen en behoeden voor onheil op de weg.

Nieuwe spelers

De impact van de geleidelijke opkomst van ‘zelfrijdende’ auto is enorm. Tijsbert Creemers van de Boston Consultancy Group (BCG) hield het publiek voor dat de markt voor autoverzekeringen de komende decennia zeer grote veranderingen ondergaat. In 2040 bestaat volgens BCG 30 tot 60% van het wagenpark uit autonome voertuigen. Daarmee zal ook een significant deel van de huidige autoverzekeringsmarkt verdwenen zijn. “ Bovendien zullen waarschijnlijk nieuw spelers de markt betreden, zoals telecommaatschappijen en autofabrikanten”, aldus Creemers.

Parkeergarages inruilen

Tegelijkertijd ontstaan er volgens de consultant ook nieuwe kansen voor verzekeraars, zoals ecosystemen rond mobiliteit en vraag naar nieuwe producten. Enige vorm van cyberdekking lijkt geen overbodige luxe gelet op de sterke verwevenheid van de voertuigen van de toekomst met het internet en de uitwisseling van data.
Kleine nuance van Creemers: “De facto hebben we al die autonome voertuigen nu nog niet in huis.” De ontwikkelingen gaan niet in ieder land even snel. Grote steden als Boston en Parijs zijn volgens hem een stuk progressiever in het faciliteren van modern transport. “Die vragen zich af of je niet alles autonoom zou moeten maken. Dat is best attractief want je kunt parkeergarages inruilen voor woningbouw.”

Niet duurzaam

Carlo van de Weijer, directeur Strategic Area Smart Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven, hield daarna in een van de break out sessies een helder betoog over realistische en minder realistische verwachtingen van autonome voertuigen. Het huidige systeem waarmee we ons, met eigen, zelfbestuurde auto’s verplaatsen is niet duurzaam. Behalve de 1,2 miljoen mensen die jaarlijks wereldwijd omkomen in het verkeer is er de vervuiling, waarbij volgens De Weijer de uitstoot van minuscule rubberdeeltjes van de banden ten onrechte buiten beschouwing blijft. Daarnaast zijn er de files, goed voor een schade van 3 tot 6% van het Bruto Nationale Product.

Interpretatie wet

Vanaf 2021 geldt er bovendien binnen de EU een heel lijstje met verplichte ADAS -Advanced Driver Assistance Systems- technologie voor nieuwe auto’s. Van de Weijer: “We gaan naar inherent veilige auto’s toe, maar regels staan echt zelfrijdende auto’s in de weg.” Zoals in elke presentatie die hij door het land geeft, laat hij een filmpje zien van een druk kruispunt in Amsterdam, waarbij auto’s, fietsers en wandelaars geheel op eigen wijze hun invulling geven aan de doorstroom. “Auto’s moeten de wet interpreteren. Daar hebben ze mensen voor nodig. Bovendien ontstaat 50% van de schade aan auto’s als deze stilstaan, bijvoorbeeld als iemand er een winkelwagentje tegenaan rijdt.”

Beoordelen bestuurder

Het steeds autonomer rijden levert ook een schat aan data op, zo vertelde Bas de Natris van Amazon. Behalve de grootste online retailer is Amazon met bedrijfsonderdeel Amazon Webservices, goed voor een jaaromzet van $ 24 mrd, ook een belangrijke leverancier van IT-infrastructuur. Om ‘zelfrijdende’ auto’s op de weg te houden is heel veel servercapaciteit en rekenkracht nodig, om alle verschillende data te interpreteren en om de communicatie tussen de auto, de bestuurder en het netwerk in stand te houden. Uiteindelijk levert het een bak aan informatie op waarmee je realtime verkeersgedrag kunt voorspellen maar ook achteraf een bestuurder kan beoordelen. De Natris: “De truc wordt wat een verzekeraar daar mee kan. Data privacy wetgeving is daarbij een hinderpaal, maar daarvoor zijn ook oplossingen mogelijk, zolang je als klant maar altijd kunt aangeven dat je het niet wilt.”

Minder auto’s

Als het aan Machiel van der Brugge, countrymanager bij SnappCar Nederland, ligt, zijn er in de toekomst sowieso minder auto’s. De Big Hairy Audacious Goal van het autodeelplatform is dat er in 2022 in Europa 5 miljoen minder auto’s nodig zijn. Maar ook een deelauto, vooral een succes in Randstad, moet verzekerd worden. SnappCar heeft daarvoor een partnership met Allianz dat voor de korte periode, tussen de 1 en 30 dagen een ‘schil’ om de eigen autopolis van de verhuurder legt. De presentatie bij het Verbond was meteen een goed moment voor Van der Brugge om te pleiten voor het opnemen van de mogelijkheid tot verhuur in de bestaande particuliere autoverzekeringen.”

Faciliteren brokkenpiloot

Kritische vagen waren er ook voor hem. Zo toonde televisieprogramma Opgelicht onlangs aan dat het mogelijk was om een SnappCar te stelen door illegaal een nieuw kentekenbewijs bij RDW op te vragen. RDW scherpte haar werkwijze daarna aan en volgens Van der Brugge heeft SnappCar er ook scherp het oog op. “Zonder rijbewijs krijg je de auto niet mee. Daarnaast controleert ons systeem aan de hand van 5 parameters of de huurder echt degene is die hij zegt te zijn. Als iemand uit Groningen een deelauto zoekt in Amsterdam valt dat op.”

Een dame in het publiek opperde de mogelijkheid dat een brokkenpiloot serieel SnappCar gaat gebruiken om onverzekerbaarheid te vermijden. “Ook dat houden we in de gaten door te controleren of iemand bijvoorbeeld in een fraudedatabase staat. Zodra we misbruik vermoeden, ben je van het platform af. Hoe meer transacties we doen, hoe slimmer we worden.”

Reageer op dit artikel