nieuws

Verzekeraars zien waarde inboedel weer toenemen

Branche 520

Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe Herbouwwaardemeter Woningen voor 2019 gepubliceerd. In de nieuwe berekeningen is door adviesbureau Arcadis zoals ieder jaar rekening gehouden met inflatie, constructieprijzen, (innovatief) materiaalgebruik, aangepaste of uitgebreide bouwregelgeving en individuele omstandigheden. Voor het vaststellen van de (vervangings)waarde van de inboedel heeft het Verbond voor volgend jaar het indexcijfer vastgesteld op 148, waar de index dit jaar nog op 142,7 stond. 

Verzekeraars zien waarde inboedel weer toenemen

De Herbouwwaardemeter Woningen is een niet verplicht hulpmiddel voor verzekeraars en verzekeringsadviseurs om op een snelle, eenvoudige manier de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen. Daarbij wordt uitgegaan van een woning in dezelfde staat volgens de huidige bouwvereisten.

Globale uitkomst

Het Verbond waarschuwt dat de verzekeraar het  invulformulier dient in te vullen en dit niet over te laten aan de verzekerde. “De herbouwwaardemeter levert een globale uitkomst op. Daarom adviseert het Verbond deze methode alleen te gebruiken in combinatie met duidelijke informatie over de gevaren van onder-, en mogelijke oververzekering.”

Consumptie huishoudens

Het indexcijfer voor de inboedel wordt ieder jaar berekend met de index van het voorgaande jaar als uitgangspunt. De aanpassing is gestandaardiseerd en maakt gebruik van de geprognotiseerde prijs- en hoeveelheidsontwikkeling voor de consumptie van huishoudens voor het lopende jaar. Die wordt elk jaar door het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro-Economische verkenning gepubliceerd.

Reageer op dit artikel