nieuws

Salaris Hamers (ING) mocht niet onder dat van Rabo-CEO uitkomen

Branche 4738

De Telegraaf heeft interne documenten van het Ministerie van Financiën in handen gekregen over salarisverhogingen voor de top van ING en dat levert een smeuïg inkijkje op. Zo waarschuwden drie achtereenvolgende ministers voor een te forse salarisverhoging voor CEO Ralph Hamers. En draaide de discussie in 2013 uit op een wedstrijdje ver plassen. 

Salaris Hamers (ING) mocht niet onder dat van Rabo-CEO uitkomen

 

ING heeft steevast aangeven dat salarisverhogingen over de top altijd werden afgestemd met het Ministerie van Financiën. Dat ligt eraan welke definitie de bank hanteert voor ‘afstemmen’ want uit documenten van het ministerie die de Telegraaf opvroeg blijkt dat achtereenvolgens de ministers De Jager, Dijsselbloem en nu Wopke Hoekstra steevast in de clinch lagen met de bank over voorgenomen verhogingen.

Verkeerd signaal

Als ING in 2013 de nieuwe topman Ralph Hamers een salaris van € 1,6 mln wil geven laat Dijsselbloem duidelijk aan de top van de bank weten het hier niet mee eens te zijn. “Het vaststellen van de beloning van de raad van bestuur is aan de raad van commissarissen, maar ik waarschuw dat de beloning een verkeerd signaal is, wat de reputatie van ING (en de rest van de financiële sector) geen goed zal doen.”

Niet onder dat van Rabo

Net als dit  jaar gaat de bank alsnog overstag en wordt het salaris van Hamers vastgesteld op € 1,27 miljoen, hetzelfde als wat zijn voorganger Jan Hommen ook verdiende. In de correspondentie met het ministerie had president-commissaris Jeroen van der Veer aangegeven dat het salaris van Hamers in ieder geval niet mocht uitkomen onder dat van de CEO van Rabobank. De toenmalige baas van de coöperatieve bank, Piet Moerland, stapt in oktober 2013 op als gevolg van de Libor-affaire en werd in 2014 opgevolgd door Wiebe Draijer.

Opslag 50%

In maart van dit jaar kondigt Van der Veer aan Hamers een opslag van 50% te willen geven, waardoor zijn salaris stijgt tot boven de € 3 mln.  In de commotie die daarover ontstaat geeft Van der Veer aan dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt, maar dat hij oud beleid uitvoerde dat in 2010 in overleg met het ministerie was vastgesteld. Onder druk van onder meer de politiek draaide Van der Veer de superopslag uiteindelijk terug.

Reageer op dit artikel