nieuws

Grotere premieverschillen bij inboedel, opstal en avp

Branche 1566

De verschillen tussen de hoogste en de laagste premie voor de opstalverzekering, de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering zijn het afgelopen jaar iets groter geworden. Dat blijkt uit de tweede Solidariteitsmeter van het Verbond van Verzekeraars. Bij de overlijdensrisicoverzekeringen en WA-verzekeringen voor motorvoertuigen bleef de spreiding gelijk.

Grotere premieverschillen bij inboedel, opstal en avp

De solidariteitsmonitor vloeit voort uit een eerder door het Verbond gepubliceerde greenpaper over de kansen en zorgen van Big Data-analyses door verzekeraars. Door Big Data kunnen verzekeraars in de toekomst risico’s scherper beoordelen, wat consequenties kan hebben voor de solidariteit die ten grondslag ligt aan verzekeringen.

Iets grotere spreiding

De monitor is mede ontwikkeld in samenwerking met MoneyView dat voor ruim 90.000 verschillende fictieve ‘maatmensen’ bijna 5 miljoen premies heeft berekend voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft vervolgens de data geanalyseerd en een rapport opgesteld met de resultaten. Na de nulmeting vorig jaar is dit jaar in de tweede editie voor het eerst mogelijk om de premiedifferentiatie van jaar op jaar te vergelijken. Bij de particuliere opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering lijkt de spreiding tussen premies in 2018 iets te zijn toegenomen ten opzichte van 2017. Bij de WA-verzekering voor motorrijtuigen en de overlijdensrisicoverzekering lijkt dit niet het geval te zijn.

Nog geen conclusies

De monitor geeft geen inzicht waardoor premiedifferentiatie plaatsvindt.Het Verbond benadrukt dat het op basis van deze tweede meting nog niet mogelijk is om conclusies te trekken over mogelijke trends. Dat kan pas als er data over meerdere jaren verzameld zijn.

 

 

Reageer op dit artikel