nieuws

Dip in aantal Wft-examenkandidaten

Branche 1965

Het aantal afgelegde Wft-examens is het afgelopen halfjaar fors ingezakt. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CDFD. De dip volgt op een inmiddels traditionele piek in maart.

Dip in aantal Wft-examenkandidaten

In de PE-examens worden jaarlijks per 1 april de laatste ontwikkelingen verwerkt. Opleiders houden daar rekening mee in het lesmateriaal; examenkandidaten kunnen dan tot en met maart nog terugvallen op het oude materiaal. Dat gecombineerd met uitstelgedrag levert een piek in examens op aan het begin van de lente.

Hypotheekexamen taai

De cijfers over de maanden april tot en met september laten zien dat het PE-examen Hypothecair krediet, een van de lastigste examens, in totaal 2.967 keer werd afgenomen. Dat is minder dan in maart, toen in één maand 3.515 kandidaten in de examenbank plaatsnamen. In april kwamen 165 PE-kandidaten opdagen voor het hypotheekexamen.
Ruim driekwart (75,8%) werd tussen maart en september met goed gevolg afgelegd. Dat is vergelijkbaar met het slagingspercentage dat tussen maart vorig jaar en april van dit jaar werd gehaald (75,9%).

Slagingspercentage gelijk

Alleen PE Vermogen is lastiger: van de 1.288 examens leverde in het afgelopen halfjaar 72,7% een positief resultaat op. Schade particulier is ook een taai PE-examen: het gemiddelde slagingspercentage ligt op 77,8%. PE Zorg (91,8%) en PE Inkomen (91,1%) halen de hoogste percentages. Voor alle PE-examens gemiddeld ligt het slagingspercentage op 85,9%. Dat is gelijk aan het cijfer voor het tweede en derde kwartaal vorig jaar. Het totaal aantal afgelegde PE-examens ligt overigens fors hoger dan vorig jaar in dezelfde periode: 14.927 tegen 6.204.

Minder initiële examens

Het aantal kandidaten dat voor het eerst een Wft-diploma wilde bemachtigen, is juist een stuk lager dan in het tweede en derde kwartaal van 2017. Er werden 15.590 examens afgelegd, tegen 20.264 een jaar eerder. Daarvan leidde 59,4% tot een diploma. Bij Pensioen (44,2%), Hypothecair krediet (45,0%) en Vermogen (45,4%) kan minder dan de helft na afloop het diploma ophalen. Voor Basis (73,1%) slagen de meeste kandidaten. Dat examen wordt ook het vaakst afgelegd: in totaal 4.426 keer. Het initiële pensioenexamen is met 353 kandidaten het minst in trek.
Juni is zowel bij de PE-examens als de initiële examens de maand waarin de meeste examens zijn afgelegd. In september waren de slagingspercentages het hoogst.

Reageer op dit artikel