nieuws

Wiertsema: ongevraagde provisietransparantie hangt nog steeds boven de markt

Branche 1167

Actieve transparantie hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven de markt. Dat zegt Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandelijkse column op de site van de branchevereniging. Wiertsema geeft daarin ook aan tevreden terug te kijken op de verlaging van de bijdrage in de toezichtkosten voor adviseurs en bemiddelaars. Het mogen verwerken van gezondheidsgegevens claimt hij ook als succes.

Wiertsema: ongevraagde provisietransparantie hangt nog steeds boven de markt

Wiertsema pleit ervoor om lastige onderwerpen onder de aandacht te houden en te bespreken. “Want door zaken die ons opvallen aan de kaak te stellen of juist te ondersteunen, krijgen we als sector meer voor elkaar dan je denkt. Grote en kleine dingen! Zo stond met de komst van de AVG het verwerken van gezondheidsgegevens van de klant op de tocht. Maar we hebben het voor elkaar gekregen dat we die gegevens nu toch kunnen blijven verwerken als dat noodzakelijk is voor het bemiddelen, beheren en uitvoeren van de verzekering”, schrijft Wiertsema.

“Een ander voorbeeld: als sector hebben we de wetgever er continu op gewezen dat adviseurs een onevenredig groot deel bijdragen aan de toezichtkosten. Dat was niet aan dovemansoren gericht: de minister heeft voorgesteld onze bijdrage te verlagen van 21,2 procent naar 14,4 procent.”

Damocles

Ondanks dat hij pleit voor overleg en discussie, mag het debat over actieve transparantie wel afgelopen zijn voor Wiertsema. Volgens hem hangt actieve provisietransparantie nog steeds als een zwaard van Damocles boven de markt. “Maar de roep om deze discussie te sluiten, weerklinkt steeds luider. Dat vond onlangs ook een ruime meerderheid van de geïnterviewden in de am: zomerserie. Een ander belangrijk dossier is de toenemende onverzekerbaarheid. Vlak voor het zomerreces zijn er nog Kamervragen over gesteld. En de minister mag dan wel hebben geantwoord dat er niets aan de hand is, maar ik zie dat de druk op verzekeraars maatschappijbreed wordt opgevoerd.”

Reageer op dit artikel