nieuws

Vivat door extra voorzieningen verder in het rood

Branche 3339

Vivat heeft in het eerste halfjaar de premieomzet zien dalen en het nettoverlies zien oplopen tot € 173 mln, onder meer door het terugkopen van obligaties en het treffen van extra voorzieningen voor het levenbedrijf. Het onderliggend resultaat is verbeterd tot € 115 (73) mln, onder meer dankzij hogere inkomsten uit de rentederivatenportefeuille.

Vivat door extra voorzieningen verder in het rood
Nederland, Amstelveen,03-03-2016 RvO, Vivat Foto: Maartje Geels/FirmaFoto

Topman Ron van Oijen ziet in de resultaten het bewijs dat Vivat de juiste strategische keuzes heeft gemaakt. “Het onderliggend resultaat is significant verbeterd, de kosten zijn stabiel en commercieel groeien we op de terreinen waar we willen groeien. We boeken ook voortgang in het optimaliseren van onze investeringsportefeuille.”

Obligaties en voorzieningen

De brutopremieomzet is met 6% gedaald tot € 1.607 (1.704) mln. Dat komt vooral doordat in het eerste halfjaar een kleinere pensioenportefeuille is overgenomen dan vorig jaar. Zonder dat effect mee te rekenen is de omzet 5% hoger dan vorig jaar, dankzij premieverhogingen in het pensioen- en schadebedrijf. Het nettoresultaat naar IFRS-maatstaven bedraagt € -173 (-60) mln. Dat heeft onder meer te maken met het plaatsen van een eeuwigdurigende obligatie in juni, waarmee weer andere (duurdere) obligaties zijn afbetaald. Verder moesten er extra voorzieningen worden getroffen omdat niet aan de IFRS-toereikendheidstoets werd voldaan. Dat leidde tot een toevoeging van € 254 mln, tegen € 161 mln vorig jaar. Voornaamste oorzaken daarvoor zijn de lagere ultimate forward rate (UFR), de rente die de basis vormt voor de waarde van de toekomstige verplichtingen, en door “portefeuilleontwikkelingen en marktbewegingen”.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Vivat is verbeterd tot 167%, tegen 162% eind vorig jaar. Bij levenbedrijf SRLEV is de solvabiliteitsratio gedaald naar 151% (157%), onder meer door de lagere UFR en herverdeling van de beleggingsrisico’s. De operationele kosten bleven in het eerste halfjaar stabiel op € 182 mln, na een periode waarin de kosten fors (met een kwart) zijn gereduceerd.

De Solvency II-ratio is bij Vivat nog altijd een stuk lager dan bij de concurrerende verzekeringsconcerns, waar die ratio rond of boven de 200% ligt.

Pensioenbedrijf

In de eerste helft van 2017 nam pensioendochter Zwitserleven de pensioenaanspraken over van VPTech, een fonds voor de technische groothandel. Daarmee was een koopsom van € 375 mln gemoeid. In mei dit jaar volgde de uitkoop van Stichting Pensioenfonds Heijmans, goed voor € 211 mln aan eenmalige premies. Door de eerdergenoemde negatief uitgepakte toereikendheidstoets boekte het pensioenbedrijf een verlies van € 212 (125) mln bij een premieomzet van € 788 (923) mln. Het onderliggend resultaat is volgens Vivat verbeterd tot € 61 (12) mln.

Levenbedrijf

Het individuele levenbedrijf blijft krimpen: de premieomzet is in de eerste zes maanden afgenomen tot € 440 (448) mln, al is er wel sprake van een toename in de koopsomproductie. De operationele kosten groeiden tot € 48 (44) mln, vooral door de inspanningen om klanten met een beleggingspolis te activeren. Het levenbedrijf levert nog altijd een winst (volgens IFRS) op van € 55 (79) mln.

Schadebedrijf

Het schadebedrijf boekte € 379 (333) mln omzet. De inkomsten gingen over de hele lijn omhoog. Bovendien is een voorziening voor onverdiende (volmacht)premies van € 20 mln vrijgevallen “door een verbetering van de datakwaliteit”. Het nettoresultaat is verbeterd tot € 2 (-5) mln, maar onderliggend is het resultaat nog negatief met € -5 (-1) mln. Dat heeft te maken met de januaristorm, die een netto-impact had van € 15 mln. “In juli is aanvullende herverzekeringscapaciteit ingekocht.”
De combined ratio in het schadebedrijf, vorig jaar nog net onder de 100% gebracht, ging daar vooral door de januaristorm weer boven met 100,9%. De stormschade niet meegerekend, komt Vivat uit op 95,6%.

Reageer op dit artikel