nieuws

Toezichthouder: ‘Niet alleen ING schoot tekort in antiwitwasbeleid’

Branche 1124

Meerdere banken maken zich schuldig aan het doen van onvoldoende klantonderzoek en een gebrekkige transactiemonitoring. Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in een brief aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Die had om een update gevraagd nadat ING vervolging voor het tekortschieten op witwascontroles afkocht met een schikking van € 775 miljoen.

Toezichthouder: ‘Niet alleen ING schoot tekort in antiwitwasbeleid’

Minister Hoekstra wilde van de toezichthouder weten of andere banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wel naleven. “Ondanks de handhavende maatregelen en nadere uitleg van wet- en regelgeving constateert DNB dat verschillende financiële instellingen hun verantwoordelijkheid nog onvoldoende adequaat oppakken”, antwoorden DNB-directeuren Else Bos en Frank Elderson aan het ministerie.

Poortwachtersfunctie

Bos en Elderson noemen in de brief het toezicht op het voorkomen van betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit een blijvend speerpunt. DNB gaat in de toekomst sanctiebesluiten voor overtredingen van de Wwft openbaar maken. Volgens de toezichthouder is de poortwachtersfunctie bij meerdere banken niet op orde. “Uit onderzoek van DNB blijkt dat bij verschillende banken sprake is van het doen van onvoldoende klantonderzoek en een gebrekkige transactiemonitoring. DNB heeft bij meerdere banken Wwft-overtredingen geconstateerd en hiervoor, al dan niet door handhaving, herstelmaatregelen afgedwongen.”

Tone at the top

DNB benadrukt dat banken de verantwoordelijkheid voor het antiwitwasbeleid expliciet binnen de raad van bestuur moeten beleggen. “De tone at the top is bepalend voor de mate waarin de commercie moeite doet haar klanten te kennen en klantsignalen die duiden op mogelijke betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit, te escaleren en te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland.”

Volgens de toezichthouder is er wel sprake van verbetering. Er wordt meer geïnvesteerd in versterking van de risicobeheersing. Ook vindt DNB dat banken een positief signaal afgeven door betrokken te zijn bij rondetafelgesprekken over een meer centrale controle op klantonderzoek en transacties.

Klimaat

Om in de toekomst te voldoen aan de Wwft-esien moeten banken blijven investeren in expertise en nieuwe technologie, aldus Bos en Elderson. “Binnen banken moet een juist klimaat voor de beheersing van integriteitsrisico’s worden gecreëerd en bestuurders moeten zich persoonlijk committeren aan het voorkomen van betrokkenheid van banken bij financieel-economische criminaliteit.”

Gedegen herstelplan

Begin deze maand trof ING een schikking met de Nederlandse staat. Voor € 775 miljoen koopt de bank strafvervolging af voor overtreding van de Wwft. DNB schrijft aan minister Hoekstra dat ING inmiddels is gestart met een herstel- en verbetertraject. DNB en de Europese Centrale Bank (ECB) houden dit proces nauwlettend in de gaten. Volgens de toezichthouder is het ING-plan gedegen. “DNB is van oordeel dat ING met de gekozen scope en aanpak in staat moet zijn haar beheersing van het risico op betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit structureel op orde te brengen”, wordt de minister verzekerd.

Reageer op dit artikel