nieuws

Brandbrief: Levenpolissen Conservatrix nu ‘gestald’ op Barbados

Branche 10104

Levensverzekeraar Conservatrix was op het moment dat de maatschappij vorig jaar werd onteigend en voor een euro werd overgedragen aan het Amerikaanse Eli Global niet insolvabel. Dit stellen Laurens Roodbol en Simon van Vuure, lid van verdienste respectievelijk erelid van het Actuarieel Genootschap in een brandbrief aan hun beroepsorganisatie. Beide heren waren nauw betrokken bij de gedwongen verkoop van Conservatrix, in hun optiek een voorbode van het lot dat andere levensverzekeraars te wachten staat nu De Nederlandsche Bank steeds meer de touwtjes in handen krijgt bij het afwikkelen van verzekeraars.

Brandbrief: Levenpolissen Conservatrix nu ‘gestald’ op Barbados

“De zaak Conservatrix is een showcase voor DNB geweest, om te laten zien waartoe zij in staat is”, stelt Roodbol. “Feitelijk was die macht al heel groot. Niet voor niets speelt er ook een rechtszaak rondom de ondergang van DSB. Dat was volgens DNB ook niet meer te redden, terwijl de bank volgens Scheringa solvabel genoeg was totdat uitlekte dat er een noodregeling was aangevraagd. Door de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars krijgt DNB ten opzichte van verzekeraars alleen maar meer macht.”

De zaak Conservatrix is een showcase voor DNB geweest

Hoge Raad over onteigening

Ook rondom de onteigening van Conservatrix volgt er binnenkort een juridisch oordeel. De Hoge Raad moet dan uitsluitsel geven of de rechtbank het bij het rechte eind had toen het in 2017 de gedwongen verkoop goedkeurde onder het mom dat DNB beleidsvrijheid had om op deze manier te handelen. De rechter ging toen niet in op de vraag of Conservatrix daadwerkelijk insolvabel was.

Toezichts- en belastingarbitrage

Roodbol en Van Vuure doen naar eigen zeggen een boekje open over de onteigening van Conservatrix omdat ze hopen dat het Acturieel Genootschap (AG) beleid ontwikkelt dat ervoor zorgt dat DNB niet het alleenrecht heeft bij het vaststellen van de solvabiliteit van verzekeraars. Ook hopen beide heren dat het AG, eventueel in overleg met het Verbond van Verzekeraars, een richtlijn ontwikkelt hoe om te gaan met kapitaalvluchten die gebaseerd zijn op toezichtsarbitrage, dan wel belastingarbitrage. Van zo’n kapitaalvlucht is volgens hen ook in dit dossier sprake, naar het Caribische eiland Barbados.

Zelfde scenario

Roodbol: “Ik heb geen persoonlijk belang bij deze kwestie. Maar ik ben nog wel actief bij de sector betrokken, als commissaris bij twee verzekeraars. Vanuit mijn vroegere betrekking bij Milliman ken ik de hoofdrolspelers bij DNB goed, ik was ook nauw betrokken bij de verkoop van Delta Lloyd aan Nationale-Nederlanden en de verkoop van Vivat aan Anbang. Ik heb in die tijd contact gehad met toenmalig topman Wu Xiaohui. Mijn eigen ervaringen dienen als waarschuwing, want er liggen inmiddels ook enkele andere transacties ter goedkeuring bij DNB waarbij eenzelfde scenario dreigt als bij Conservatrix.”

Binnen 6 weken verkopen

Begin 2015 krijgt Roodbol, M & A-consultant bij Milliman, opdracht van de rvc van Conservatrix om een koper te zoeken voor de levensverzekeraar. De verzekeraar is in financiële problemen geraakt, hoofdzakelijk omdat er een conflict ligt met De Nederlandsche Bank over de waardering van met name de hypotheekportefeuille en het niet mogen gebruiken van de en-bloc clausule. De opdracht is om Conservatrix binnen zes weken te verkopen. “Een onmogelijke opgave, maar toch kwam ik met een vrij eenvoudig verkooprapport en een shortlist van 5 verzekeraars die belangstelling hadden, waaronder Eli en RGA.”

Postiljon d’amour

Het verkoopproces blijft echter haperen waarna bestuurders van Eli Global en Conservatrix bij DNB moeten komen om hun kaarten op tafel te leggen. Roodbol geeft tegenover toezichthouder Thijs van Woerden aan dat hij de kans op een verkoopovereenkomst klein acht. Om een en ander vlot te trekken geeft hij aan op te willen treden als postiljon d’amour richting potentiële koper. “De grootste blokkade voor een goede deal was DNB zelf. Als ze niet continu de boel hadden gefrustreerd, had ik Conservatrix veel sneller en met minder problemen kunnen verkopen. Dat is wat ik DNB verwijt en daar ben ik heel boos over.”

Een van de kritiekpunten was de DGA-structuur met de familie Henny

Gegarandeerde prijs € 30 mln

De interesse van Eli blijkt echter bestendig. Na een vergadering van 30 uur komen Conservatrix en Eli medio 2015 alsnog een verkoop overeen. Opgelucht meldt Roodbol zich daags daarna aan het Frederiksplein in Amsterdam, waar het hoofdkwartier van DNB is gevestigd. Tegen de verwachting in is DNB helemaal niet positief over de deal. “Bizar. Ondanks dat er geen goedgekeurde jaarrapporten lagen en ik Eli Global had gewaarschuwd voor eventuele lijken in de kast, stonden ze garant voor een verkoopprijs van minimaal 30 miljoen euro. Na het boekenonderzoek zou dit op kunnen lopen tot meer dan 45 miljoen euro. Let wel, bij deze gedwongen verkoop leverde Conservatrix dus in het slechtste scenario al meer op dan de 23 tot 25 miljoen euro die de verzekeraar volgens DNB als kapitaal moest aanhouden.”

Herverzekeren via Malta

Eind 2015 krijgt Greg Lindberg, CEO van Eli Global, van DNB te horen dat de deal geen toestemming zal krijgen van DNB. Volgens Roodbol geeft DNB daar drie redenen voor. “Een van de kritiekpunten van DNB op Conservatrix was de DGA-structuur met de familie Henny. Ze vonden dat Lindberg binnen Eli Global op eenzelfde manier ook teveel macht had. Daarnaast wilde Eli gaan herverzekeren via Malta en dat zag DNB ook niet zitten, net als bepaalde beleggingen die Lindberg wilde gaan doen. Daar voorzag ik een half jaar eerder al een probleem mee, maar toen gaf DNB in een bespreking nog aan dat niet als een probleem te zien. Daar heb ik getuigen van.”

Reële verwachtingen

In de kern was een voorspoedige verkoop van Conservatrix ook niet in belang van DNB stelt Roodbol. DNB wilde in zijn optiek vol kunnen houden dat de levensverzekeraar insolvabel was, terwijl dat volgens Roodbol niet het geval was. “Conservatrix was in de jaren daarvoor juist hartstikke succesvol geweest met goede producten waarbij de winstdeling afhankelijk was van het rendement op hypotheken. Alleen is er in die tijd steeds vaker een discussie over wat reële verwachtingen zijn.”

Er is veel angst voor DNB en nog kwalijker is dat DNB steeds meer de regie overneemt

De methode van DNB kwam er op volgens Roodbol op neer dat je het zoet niet mocht meenemen in de waardering, maar het zuur wel moest aanhouden op de balans in verband met Solvency II. “Puur een balanskwestie dus, maar wel een waarbij DNB bepaalde dat Conservatrix met 2,2 % zijn opbrengst van de hypotheken moest afwaarderen terwijl we het wel voor meer dan 4% op de balans in de verplichtingen moesten meenemen. Logisch dat de economische opbrengst veel hoger was, wat bleek uit het bod van Eli. Ik heb veel andere grote verzekeraars gesproken, en bij hen speelde dat ook. Het aanhangig maken van deze bizarre manier van waarderen was echter niet in hun belang omdat ze ook op tal van andere vlakken te maken hadden met DNB. Er is veel angst voor DNB en nog kwalijker is dat DNB steeds meer de regie overneemt en daar met de nieuwe wet ook alle ruimte voor krijgt.”

Afstempeling dreigt

In 2016 gaat DNB zelf aan de slag met de verkoop, waarbij de pijlen zijn gericht op het eveneens Amerikaanse RGA als kopende partij. Roodbol, dan als extern actuaris ingehuurd door Conservatrix, krijgt te horen dat RGA als voorwaarde op tafel heeft gelegd dat er wel gebruik gemaakt kon worden van de en-bloc clausule, waarbij de winstdeling kan worden aangepast zodat de solvabiliteit op het vereiste niveau komt. Een voorstel dat DNB in de eerdere besprekingen nog mordicus had afgewezen. “Ik heb, toen mij ook ter ore kwam dat afstempeling van aanspraken onderzocht werd, aangegeven dat ik namens de verzekerden een class action zou gaan beginnen als er daadwerkelijk zou worden afgestempeld. In mijn beleving had DNB gewoon geen goede prijs afgesproken, was er gewoon geknoeid.”

Roodbol en Henny naar DNB

Roodbol gaat samen met Ewout Henny langs bij Thijs van Woerden. Het werd in de herinnering van de eerste ‘een bijzonder onfris gesprek.’ “De reactie was uiterst giftig. DNB wilde dat ik dan de namen gaf van de bedrijven die wel interesse hadden. Maar die wilde ik niet geven omdat beide partijen bang waren voor repercussies van de toezichthouder, ze vreesden dat DNB hen de toegang tot de Nederlandse markt zou blokkeren. Vervolgens dreigde het hoofd veiligheidszaken justitie op mijn dak te sturen. Moet je je voorstellen. Ik ben gewoon een consultant en ik word persoonlijk bedreigd. Ik moet dat ’s avonds ook aan mijn vrouw uitleggen.”

Lindberg als witte ridder

Lindberg durft het uiteindelijk wel aan en biedt zich opnieuw als koper aan. “Hij werd toen wel als witte ridder binnengehaald, zodat hij een verzekeraar waar hij eerst tot 45 miljoen euro voor wilde betalen, nu voor 1 euro in handen krijgt. Daarvoor moet Eli Global dan wel een kapitaalinjectie van 18,4 miljoen euro in Conservatrix doen. Dat toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem met de deal akkoord ging onder het mom dat de Henny’s eventueel een schadeclaim mochten indienen, heeft volgens Roodbol tot de nodige wrevel gezorgd bij de voormalige eigenaren.

‘In veilige haven’

Zelf werd hij vooral getroffen door het latere commentaar van toenmalig DNB-bestuurder Jan Sijbrand dat hij Conservatrix in veilige haven had geloodst. Het tegenovergestelde is namelijk waar volgens Roodbol. Eerst bleek uit het jaarverslag van het onder Amerikaanse vlag herstarte Conservatrix dat de levensverzekeraar in 2017 blijkens het jaarverslag plotseling weer zwarte cijfers schreef, hoewel de nieuwe productie nog moest worden opgestart. “In het eerste, niet volle jaar, werd  maar liefst 95 miljoen winst gemaakt. Dat is veel meer dan zwarte cijfers, dan speelt er iets anders.”

Bankers Reinsurance Company

Verdere naspeuringen van Roodbol, onder meer in de management discussions and analyes 2017 van CB Life, Eli’s verzekeringsdochter waar Conservatrix onder werd gehangen, leren dat CB Life in maart 2017 tegen een ‘premie’ van 100 miljoen euro 172 miljoen euro aan verplichtingen heeft verplaatst naar Bankers Reinsurance Company, een herverzekeraar op het Caribische eiland Barbados die gelieerd is aan CB Life. Uit de verdere staten blijkt ook dat CB Life een ceding commission heeft gekregen van 17 miljoen euro. “Dat gebeurde dus op hetzelfde moment dat Eli Global als part of the deal 18,4 miljoen euro investeerde in Conservatrix. Uiteindelijk heeft Eli Global dus maar ruim 1 miljoen euro op tafel hoeven leggen voor een verzekeraar die gewoon gezond was.”

Solvabiliteitseisen op Barbados

Erger dan dat vindt Roodbol de willekeur waarmee DNB een deal waarbij herverzekering ook een rol speelde eerder nog afwees. “Als de solvabiliteitseisen werkelijk zo belangrijk zouden zijn geweest, kun je niet verklaren waarom uiteindelijk akkoord werd gegaan met deze deal waarbij de solvabiliteitseisen op Barbados nog niet de helft zijn van die DNB hanteert. Tot zover die veilige haven.”

Duidelijk is wel dat dit bewust heel zwaar is aangezet

Over waarom het spel zo hoog gespeeld werd, kan Roodbol alleen maar gissen. Hij weet uit gesprekken met DNB’ers dat sommigen vonden dat de Henny’s geen plaats meer mochten hebben in het Nederlandse verzekeringslandschap. “Duidelijk is wel dat dit bewust heel zwaar is aangezet, want zonder gedwongen verkoop waren de problemen van Conservatrix binnen vijf jaar vanzelf opgelost.”

Tegenkracht ontbreekt

Het zet volgens Roodbol vraagtekens bij de integriteit van DNB. “Helemaal omdat een tegenkracht ontbreekt. Het lijkt mij niet gezond als iedereen, inclusief de certificerende instanties aan de leiband lopen van DNB.” Zelf is hij niet langer bevreesd door repercussies van DNB. “Daarom heb ik in 2017 ook al mijn functies bij Milliman neergelegd. DNB zou dwingend kunnen opleggen aan andere verzekeraars dat ze geen zaken meer met Milliman mogen doen. Daar heb ik mijn kindje tegen willen beschermen. Als de consequentie is dat ik mijn commissariaten kwijt raak, dan zij dat zo, al zou DNB dan wel gezichtsverlies lijden. Ze hadden me immers aanbevolen bij een van hen vanwege mijn kennis.”

DNB: ‘Geen commentaar’

Amweb heeft DNB met enkele gerichte vragen verzocht om een reactie. De toezichthouder heeft aangegeven ‘geen commentaar’ te hebben, “al was het alleen maar omdat deze zaak onder de rechter is.”

Reageer op dit artikel