nieuws

‘IDD geeft ontwikkelaar vinger in pap bedrijfsvoering bemiddelaar’

Branche 962

Niet de klant als opdrachtgever van de bemiddelaar, maar de verzekeraar bepaalt voor nieuw ontwikkelde producten of die bemiddelaar al dan niet op basis van execution only een overeenkomst van verzekering tot stand moet brengen. Zo krijgt de verzekeraar een vinger in de pap van de bedrijfsvoering van de bemiddelaar, stelt onderzoeker Cees de Jong. Ingrijpender wordt volgens hem nog de discussie over de rol van de gevolmachtigd agent bij de ontwikkeling van producten.

‘IDD geeft ontwikkelaar vinger in pap bedrijfsvoering bemiddelaar’

In een artikel in het Tijdschrift Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de praktijk beschrijft De Jong, onderzoeker van het Amsterdam Centre for Insurance Studies, de rol van productontwikkeling door verzekeringstussenpersonen in de IDD. Deze Insurance Distribution Directive (richtlijn verzekeringsdistributie) treedt per 1 oktober 2018 in werking.

Heel specifiek risico

Volgens De Jong zal het zelden voorkomen dat een tussenpersoon kan worden aangemerkt als ontwikkelaar van een verzekeringsproduct. Dat zou het geval zijn als die tussenpersoon gespecialiseerd is in een heel specifiek risico en daarvoor een product ontwerpt. Daarvoor geeft hij aan wie de doelgroep vormt, hoe het gedistribueerd zou moeten worden en wat de premie zou moeten zijn. Als een verzekeraars als risicodrager wil optreden en de vorm min of meer een-op-een onderschrijft, is er sprake van de bemiddelaar als ontwikkelaar, aldus De Jong.

Inmenging in bedrijfsvoering

Dat dat niet veel zal voorkomen, betekent dat tussenpersonen zich volgens hem niet druk hoeven te maken over de richtlijnen voor ontwikkelaars in de IDD. Desondanks verandert er wel een en ander. De IDD brengt met betrekking tot de distributie van niet zelf ontwikkelde verzekeringsproducten nieuwe verplichtingen met zich mee. Daarbij zal “in zekere zin” sprake zijn van “inmenging in hun bedrijfsvoering”, aldus de onderzoeker. “Immers, het is de verzekeraar, die voor elk van de door hem ontwikkelde verzekeringsproducten de doelmarkt bepaalt en de wijze waarop deze binnen die doelmarkt aan de man moeten worden gebracht.” Met andere woorden: niet de klant bepaalt of er al dan niet op basis van execution only een overeenkomst tot stand moet worden gebracht, maar de verzekeraar.

Volmachtdiscussie

Ingrijpender in de discussie rondom productontwikkeling en de IDD wordt volgens De Jong de rol van de gevolmachtigd agent. In de richtlijn verzekeringsdistributie wordt die niet benoemd, zegt hij in een toelichting. De onderzoeker verwacht dat daar komende tijd debat over zal ontstaan. “De AFM zegt dat een gevolmachtigd agent als ontwikkelaar kan worden beschouwd. In IDD-termen is hij dan een verzekeringstussenpersoon. Dat lijkt me problematisch, daar zal nog een debat over ontstaan.” De praktijk moet volgens hem uitwijzen hoe de wetgeving met deze rollen zal omspringen.

Reageer op dit artikel