nieuws

Branche roept opnieuw op tot duidelijkheid over verwerken BSN

Branche 6030

Brancheorganisaties van adviseurs en andere belanghebbende partijen willen voor eens en voor altijd duidelijk hebben wat ze wel en niet mogen doen met het BSN-nummer van klanten. In een brief aan de ministeries van Financiën en van Veiligheid en Justitie en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen ze de kwestie opnieuw met de branche te bespreken. Volgens initiatiefnemer Colinda Rosenbrand (OvFD) heerst er nog steeds veel onzekerheid.

Branche roept opnieuw op tot duidelijkheid over verwerken BSN

Brancheverenigingen OvFD, CFD, NVHP, NVIA, NVF en Vereniging FFP schrijven hun brandbrief aan de ministeries en de AP samen met het Hypotheken Data Netwerk en de Contactgroep Automatisering. De briefschrijvers roepen wetgever en toezichthouder “dringend” op om “meer zekerheid te verschaffen over het verwerken van het burgerservicenummer (BSN)”.

De ondertekenaars betogen dat het verwerken van het BSN en in sommige gevallen het bewaren ervan noodzakelijk is om te kunnen adviseren en bemiddelen. Het begrip verwerken in de privacywetgeving is volgens de brancheorganisaties zo ruim dat vrijwel alles eronder valt.

Commotie

Eerder liet het ministerie al weten dat het gebruik van het BSN door adviseurs niet noodzakelijk is. Die mededeling heeft volgen Rosenbrand en collega’s veel commotie veroorzaakt. Adviseurs en bemiddelaars zouden volgens haar in het duister tasten over hun juridische positie. “Het is van groot belang dat we onze achterban zo snel mogelijk (juridische) zekerheid kunnen verschaffen. Indien adviseurs/bemiddelaars onverhoopt geen wettelijke grondslag hebben om het BSN te verwerken, dan levert dit grote problemen op bij de totstandkoming van financiële overeenkomsten voor de consument via onafhankelijke adviseurs/bemiddelaars”, aldus de briefschrijvers.

Formele reactie van wetgever

Twee weken geleden meldde brancheorganisatie Adfiz dat adviseurs het BSN wel mogen verwerken maar niet bewaren. Adfiz – geen ondertekenaar van deze brief – had om die opheldering gevraagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens Rosenbrand, de directeur van de Organisatie van Financieel Dienstverleners (OvFD), is met die mededeling echter weinig echt helder geworden. “Juridisch vind ik het nog steeds onvoldoende duidelijk. Bovendien is het geen antwoord waar de hele branche iets aan heeft. Wij willen een formele reactie van de wetgever aan alle adviseurs”, zegt ze in een toelichting op de brief.

Onherkenbaar maken

Als adviseurs het BSN wel mogen doorgeven maar niet mogen bewaren, komen zij voor een enorm probleem te staan, zegt Rosenbrand. In de brief somt ze een lijst op van documenten die ze moeten verzamelen waar het BSN op staat, van salarisstroken tot verblijfsvergunningen. “In de praktijk levert het veel problemen op als we op al die papieren het burgerservicenummer onherkenbaar moeten maken.”

Reageer op dit artikel