nieuws

Adfiz maakt adviseurs in zes stappen IDD-proof

Branche 1006

Brancheorganisatie Adfiz publiceert vandaag een checklist waarmee adviseurs kunnen kijken of ze klaar zijn voor de nieuwe Europese distributierichtlijn. Deze Insurance Distribution Directive (IDD) treedt per 1 oktober 2018 in werking.

Adfiz maakt adviseurs in zes stappen IDD-proof

De IDD beoogt te voorkomen dat de verschillende werkzaamheden van tussenpersonen leiden tot conflicten die het belang van de klant kunnen schaden. Ook moeten de nieuwe regels leiden tot meer transparantie bij verzekeringen met een beleggingscomponent. Nieuw in de regelgeving is onder andere de invoering van het IPID, het standaard informatiedocument van verzekeraars dat adviseurs aan klanten moeten verstrekken als ze adviseren over schadeproducten.

Checklist

De checklist op de Adfiz-site is bedoeld voor adviseurs die willen nagaan of ze IDD-proof zijn. De tool bevat daarvoor zes vragen. Een daarvan gaat over de verstrekking van het IPID. Andere punten waar de brancheorganisatie aandacht aan besteedt, zijn de dienstenwijzer, de vakbekwaamheid van leidinggevenden, de productontwikkelingsregels en waarborgen tegen belangenconflicten bij beleggingsverzekeringen.

Adfiz kondigt aan komende weken meer tool en tips te delen over de IDD. Ook komen er modelteksten op de site. Op de portal staat al informatie over wat de distributierichtlijn betekent voor de bedrijfsvoering en voor de dagelijkse werkzaamheden. De IDD geldt voor alle aanbieders van verzekeringsproducten, adviseurs en bemiddelaars.

Direct writers

Een nieuwigheid in de distributierichtlijn is bijvoorbeeld het gelijkschakelen van direct writers en vergelijkers aan tussenpersonen. Als een direct writer producten die vallen onder het provisieverbod aanbiedt aan de klant, moet hij aan dezelfde transparantie-eisen voldoen als tussenpersonen. Daarnaast worden de regels voor nevenverzekeringstussenpersonen zoals reisbureaus en autoverhuurders strenger.

Reageer op dit artikel