nieuws

Premiegroei Achmea in schade en zorg

Branche 2019

Achmea is er in het eerste halfjaar van 2018 in geslaagd meer premieomzet te genereren bij de bedrijfsonderdelen Zorg en Schade & Inkomen. Dit blijkt uit de vanmorgen gepresenteerde halfjaarcijfers. Topman Willem van Duin benadrukte in zijn toelichting op de cijfers de ontwikkeling van Achmea van een verzekeraar naar brede, innovatieve financiële dienstverlener.

Premiegroei Achmea in schade en zorg

De coöperatieve verzekeraar zag de nettowinst van € 171 mln in het eerste halfjaar van 2017 dalen naar € 133 mln in de afgelopen 6 maanden. Die daling wordt vooral veroorzaakt door een ruime halvering van het operationeel resultaat in dezelfde periode van € 195 mln naar € 92 mln. Deze daling is op het conto te schrijven van de januaristormen, waarbij de teller voor Achmea stokte bij € 116 mln.

Twee zware stormen

“De resultaten over de eerste helft van dit jaar zijn sterk beïnvloed door de schadelast als gevolg van de twee zware stormen die in januari over ons land trokken”, aldus  Van Duin (foto). “Deze veroorzaakten veel leed en schade bij onze klanten, die wij in deze situatie goed hebben kunnen bijstaan. Gecorrigeerd voor deze schadelast neemt ons operationele resultaat over het eerste halfjaar toe.” Achmea ontwikkelt zich volgens Van Duin steeds verder van verzekeraar naar een brede innovatieve financiële dienstverlener. Door slim gebruik van data en digitalisering kunnen we onze klanten op veel meer vlakken van dienst zijn. Met onze diensten dragen wij bij aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.”

Meer grote zakelijke schades

Naast de stormen in januari 2018 was het aantal weergerelateerde schades hoger door vorst en hevige regenval in het voorjaar. Ook het aantal grote schades in het zakelijke segment waren hoger. De landelijke trend van een toenemende frequentie in nieuwe letselschades zet volgens Achmea door. In eerdere jaren heeft de verzekeraar hiervoor al de voorzieningen versterkt.

Combined ratio

De combined ratio van Achmea komthet eerste halfjaar van 2018 uit op 97,9%. Dat is inclusief de impact van de januaristormen van 5,4%. Een jaar geleden bedroeg deze ratio nog 94,1%.

Lager zorgverbruik

De verzekeraar noteerde een hogere bruto premieomzet bij zowel Schade & Inkomen als bij de zorgverzekeringen, al is premie in de basiszorg volgens Van Duin nog niet kostendekkend. “Desondanks is het resultaat uit onze zorgverzekeringsactiviteiten toegenomen door een lager zorgverbruik dan verwacht voor zowel de basis als aanvullende verzekering en doordat we de uitvoeringskosten verder hebben weten te verlagen met behoud van de hoge kwaliteit van dienstverlening. De integratie van De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis leidt nu al tot lagere kosten voor onze klanten.”

Krimp inkomensmarkt

De premieomzet uit schadeverzekeringen nam toe tot €1.573 mln (eerste halfjaar 2017: €1.540 mln) door portefeuillegroei en premiemaatregelen. De groei is met name
afkomstig uit het particuliere segment. De premieomzet uit inkomensverzekeringen kwam uit op € 492 miljoen (eerste halfjaar 2017: € 502 miljoen) in een licht krimpende markt.

Bruto verdiende premies

Bij het Nederlandse pensioen & levenbedrijf daalde de bruto premieomzet in het eerse halfjaar met 11% gedaald tot € 784 miljoen (halfjaar 2017: € 882 miljoen). Hiervan is € 668 miljoen afkomstig van het service-book en €116 miljoen uit het open-book. De premieomzet op de pensioenportefeuille daalde met 20%, mede als gevolg van de eerdere keuze om geen nieuwe pensioenverzekeringscontracten meer af te sluiten. gesloten. Voor de levenportefeuille bedraagt het premieverval 10% door afkoop en natuurlijk verloop. Dit is in lijn met de verwachtingen van Achmea.

Reageer op dit artikel