nieuws

Minister Hoekstra: ‘Er zijn voldoende verzekeraars voor taxi’s’

Branche 1488

De minister van Financiën ziet geen reden om in te grijpen op de taximarkt. Volgens Wopke Hoekstra zijn er voldoende verzekeraars die taxi’s in verzekering willen nemen zonder extreme voorwaarden of bijzonder hoge premies te rekenen. Hij gaat bij het Verbond wel aandacht vragen voor het spanningsveld tussen individuele pricing en het solidariteitsbeginsel.

Minister Hoekstra: ‘Er zijn voldoende verzekeraars voor taxi’s’

Minister Hoekstra ziet alleen reden voor ingrijpen in de taximarkt als premiestijging het gevolg is van machtsmisbruik of prijsafspraken. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. VVD-politicus Roald van de Linde en SP-collega Mahir Alkaya hadden onafhankelijk van elkaar vragen gesteld over de dreigende onverzekerbaarheid van taxi’s. Volgens de bewindsman ziet de Autoriteit Consument en Markt erop toe dat de markt gezond concurrerend blijft.

Ruim 90% op reguliere markt

Hoekstra herkent niet het beeld dat taxichauffeurs slechts bij een enkele verzekeraar terecht kunnen. Volgens hem hebben 700 tot 800 taxi’s een verzekering lopen bij de Vereende. Dat is 5 tot 10% van de markt. “Er zijn nog voldoende verzekeraars die verzekeringen aanbieden voor taxi’s en die geen strikte voorwaarden en hoge premies hanteren. Cijfers van het Verbond van Verzekeraars bevestigen dat de reguliere verzekeringsmarkt ruim 90% van deze risico’s dekt”, aldus de minister. Een paar jaar geleden dekten minder verzekeraars dit “moeilijk te verzekeren risico” dan nu.

Standaardisering en solvabiliteitseisen

Autoverzekeringen zijn in grote mate een standaardproduct, schrijft Hoekstra. Volgens hem heeft standaardisering echter geen significante invloed op de acceptatie van (bijzondere) klanten. Hij ziet ook geen invloed van de toegenomen kapitaaleisen voor verzekeraars in de richtlijn Solvency II. Hij erkent dat vooral recyclingbedrijven en bedrijven in de agrarische sector moeite hebben zich te verzekeren. Volgens Hoekstra is het Verbond van Verzekeraars met deze sectoren in gesprek over “de ontwikkeling van het specifieke schadebeeld, risicoverhogende factoren en de effectiviteit van preventieprogramma’s om verzekerbaarheid te bevorderen”.

Spanningsveld

Hoekstra gaat bij het Verbond aandacht vragen voor het spanningsveld tussen het solidariteitsbeginsel en het op individueel niveau bepalen van de hoogte van premie en de voorwaarden. Een hogere premie rekenen aan verzekerden die een groter risico vormen of zich onvoldoende inspannen om schades te beperken, vindt de minister “tot op zeker hoogte geen slechte ontwikkeling”. “Excessief gedrag kan op deze manier eruit worden gefilterd en andersom kan goed gedrag beloond worden. Zo krijgen bedrijven die maatregelen nemen om risico’s binnen hun bedrijf te minimaliseren minder hoge premies bij het afsluiten van een verzekering”, aldus Hoekstra. Verzekeraars moeten van hem echter ook het solidariteitsbeginsel in het oog houden.

Reageer op dit artikel