nieuws

DNB vermindert papierwinkel voor kleine verzekeraars

Branche 777

Kleine verzekeraars hoeven vanaf 2019 minder rapporten op te sturen. Dit heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven naar aanleiding van onderzoek naar het verminderen van de indirecte toezichtskosten. Daarnaast gaat de toezichthouder duidelijker aangeven waarom onderzoeken nodig zijn en kunnen in de toekomst via de diverse digitale portals meer stukken geüpload worden.  

DNB vermindert papierwinkel voor kleine verzekeraars

De toezeggingen zijn een paar voorbeelden van adviezen die DNB opvolgt van een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties. Deze werkgroep deed onderzoek naar de mogelijkheden om de indirecte kosten van het toezicht te verminderen. Hieronder worden onder meer de inhuur van medewerkers om gegevens te verzamelen voor een DNB-onderzoek of de kosten om een systeem aan te passen verstaan.

Eerste resultaten

DNB geeft aan zicht op hoofdlijnen goed te kunnen vinden in de adviezen en deze waar mogelijk, mee te nemen in haar toezicht. In het voorjaar van 2019 presenteert de toezichthouder de eerste resultaten aan de werkgroep.

Reageer op dit artikel