nieuws

Contactverbod voor man die verzekeraars beledigt en bedreigt

Branche 6797

De rechtbank Rotterdam heeft dit voorjaar in kort geding een man voor 24 maanden verboden contact op te nemen met ASR, NN, Achmea en een advocatenkantoor dat soms namens deze verzekeraars optreedt. Daarnaast mag de man zich gedurende dezelfde periode niet op onrechtmatige wijze over deze verzekeraars en het advocatenkantoor uiten. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank die eerder deze maand werd gepubliceerd. De man heeft de afgelopen jaren de eisende partijen veelvuldig lastig gevallen met met bizarre beschuldigingen, beledigingen en dreigementen. 

Contactverbod voor man die verzekeraars beledigt en bedreigt

De scheldkanonnades van de man vinden hun oorsprong in oktober 2015 als de man betrokken raakt bij een aanrijding met een ASR-verzekerde. In de rechtszaak die daarop volgt, legt de rechtbank de man -op straffe van een dwangsom- een contactverbod van 12 maanden op, waar hij zich aan houdt.

Weer betrokken bij aanrijdingen

In mei 2017 en een maand later is de man echter weer betrokken bij aanrijdingen, respectievelijk met verzekerden van Achmea en NN. Het blijkt de aanzet voor een eenmansoorlog van de man tegen ASR, de andere verzekeraars en het advocaten kantoor waarbij hij in de periode juni 2017 tot en met januari 2018 “zeer veel” telefonisch dan wel schriftelijk of per mail contact opneemt met de eisende partijen.

‘Gore oplichters’

Zo eist hij onder dreiging van “dure rechtsmaatregelen” € 1.750 van Nationale-Nederlanden omdat hem “noodzakelijke medische behandeling onthouden wordt”. Vijf dagen later mailt hij NN opnieuw om even te melden dat “ASR en Achmea zijn doorgewinterde gore oplichters die parasiteren op letselschade slachtoffers.” Per brief meldt hij weer drie dagen later dat hij op de internetsite getuigenbank zoveel informatie zal plaatsen dat het Nationale Nederlanden “geldverslindende touwtrekkerijen” zal opleveren.”

Gülen-beweging

Ook het advocatenkantoor mag op de toorn van de man rekenen. Een van de juristen van het kantoor brengt hij in verband met de Turkse Gülen beweging, een club waar de Turkse overheid op jaagt sinds de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Een andere advocaat beschuldigt hij onder meer van oplichterspraktijken, smaad en laster tot zelfs pedofilie.

‘Laatste waarschuwing’

Dezelfde bizarre laatste beschuldiging geeft de man ook op 11 januari 2018 per mail door bij het klachtenloket van ASR. Een dik uur later laat de man per e-mail met als onderwerp ‘Laatste waarschuwing’ aan een medewerker van ASR onder meer weten dat “omdat ASR en u zich er niet voor schamen om de facebookaccounts van jonge meisjes te roven en de gegevens onveilig te bewaren dat daardoor pedofiele vriendschapsverzoeken uit voort komen hebben wij ASR in de tang genomen.”

Lijfdwang

Het wordt ASR, de andere verzekeraars en het advocatenkantoor op dat moment te gortig. Ze sommeren de man op 12 januari 2018 om zijn “onrechtmatig handelen” te staken. Omdat de man zich daar niet aan houdt, spannen de eisende partijen dit voorjaar een kort geding aan tegen hem aan. Hierin eisen ze dat de man geen contact meer met hen opneemt, bij voorkeur voor de duur van 60 maanden. In diezelfde periode dient de man zich volgens de verzekeraars en het advocatenkantoor ook te onthouden van onrechtmatige uitingen over de eisende partijen. Bij overtreding dient de man wat de eisende partijen betreft voor maximaal 4 maanden per overtreding te worden opgesloten in een huis van bewaring (lijfdwang).

Vrijheid van meningsuiting

Hoewel de voorzieningenrechter erkent dat de man in beginsel recht heeft op vrijheid van meningsuiting wijst de rechtbank Rotterdam tegelijk op de grenzen van betamelijkheid en zorgvuldigheid die hier in het maatschappelijk verkeer aan worden verbonden. “De manier van handelen van [gedaagde] is naar zijn aard grievend en beschadigend te achten. Hoewel ASR c.s. mogelijk meer begrip zou kunnen opbrengen voor de frustratie en verontwaardiging van [gedaagde] over de in zijn visie onjuiste manier waarop met de schadeclaims wordt omgegaan en het te betreuren valt dat hierover niet vruchtbaar minnelijk overlegd kan worden, gaat de wijze waarop [gedaagde] zich in het contact met ASR c.s. opstelt alle perken te buiten. (…) Zelfs al zou [gedaagde] gelijk hebben als het gaat om zijn claims, dan rechtvaardigt dat deze manier van handelen volstrekt niet. De wijze waarop [gedaagde] opereert veroorzaakt verder nodeloze kosten en vertraging binnen de organisatie van ASR c.s.”

Belang ASR c.s.

De rechtbank vervolgt: “Daarnaast kan de negatieve publiciteit van [gedaagde] reputatieschade voor ASR c.s. opleveren. (…) Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van ASR c.s. om gevrijwaard te worden van de onrechtmatige gedragingen van [gedaagde] zwaarder weegt dan het belang van [gedaagde] om zich in vrijheid te kunnen uiten.”

Maximaal 5 keer per week

De man mag van de kort geding-rechter 24 maanden geen contact opnemen met de verzekeraars of zich onrechtmatig over hen uitlaten. Bij haar vonnis heeft de rechter meegewogen dat de man nog wel via een derde persoon contact kan laten opnemen over de schadeclaims met een daarvoor aangewezen aangewezen advocaat. Daaraan heeft de rechtbank wel de restrictie van maximaal 5 keer per week telefonisch of schriftelijk contact verbonden. De rechtbank gaat niet mee in de eis tot lijfdwang  bij overtreding omdat dit “slechts in uitzonderlijke situaties dient te worden toegepast.” Wel legt de voorzieningenrechter een dwangsom voor overtreding van het contactverbod op van €  100 per overtreding met een maximum van € 20.000.

 

Reageer op dit artikel