nieuws

Aegon klaar met herverzekeren Amerikaans levenbedrijf

Branche 698

Aegon klaar met herverzekeren Amerikaans levenbedrijf

Aegon verkoopt het laatste substantiële deel van zijn Amerikaanse levensherverzekeringsactiviteiten aan de Franse herverzekeraar SCOR Global Life. De transactie past in Aegon’s strategische doelstelling om het aan zijn run-off activiteiten toegewezen kapitaal te verminderen.

In de overeenkomst is bepaald dat de levensverzekeringsmaatschappijen van Aegon in de Verenigde Staten, opererend onder de naam Transamerica, ongeveer $ 700 miljoen aan verplichtingen herverzekeren via SCOR Global Life. De transactie betreft het laatste substantiële deel van de levensherverzekeringsactiviteiten die Transamerica heeft aangehouden, nadat het grootste deel van zijn herverzekeringsactiviteiten al in 2011 en 2017 aan SCOR werd verkocht.

Run-off activiteiten

Verwacht wordt dat de transactie een eenmalige bate van ongeveer $ 50 miljoen heeft op de kapitaalpositie van Transamerica en een licht positief effect op de doorlopende kapitaalgeneratie. Toekomstige onderliggende winsten worden niet beïnvloed door deze transactie, omdat de inkomsten van deze herverzekeringsactiviteiten deel uitmaken van run-off activiteiten, die niet zijn opgenomen in de onderliggende winst vóór belastingen.

Reageer op dit artikel