nieuws

Aanzienlijke verbetering combined ratio NN

Branche 1990

Het schadebedrijf van Nationale-Nederlanden presteerde in het tweede kwartaal aanzienlijk beter dan in het eerste kwartaal van 2018  als wordt gekeken naar de schadelast en de kosten in verhouding tot de premie. Had NN in het eerste kwartaal nog een combined ratio van 106,3%, het afgelopen kwartaal was dat 97,9%. Ook het resultaat en de solvabiliteit plusten stevig, zo blijkt uit de vanmorgen gepresenteerde kwartaal- en halfjaarcijfers. 

Aanzienlijke verbetering combined ratio NN

“De maatregelen die we hebben doorgevoerd om de prestatie van het Nederlandse schadebedrijf te verbeteren, beginnen vruchten af te werpen”, zo gaf NN-CEO Lard Friese aan in een toelichting op de cijfers.  “Hoewel dit een bemoedigende ontwikkeling is, moet er nog het nodige
werk worden verzet om de combined ratio structureel te verbeteren tot 97% of lager.”

Geen stormschade

Bij de verbetering die NN op dit vlak realiseerde moet ook worden verdisconteerd dat de verzekeraar in het eerste kwartaal net al andere verzekeraars  veel last had van de schade door de januaristormen, Hierdoor liep de combined ratio in die periode op naar 106,3%.

Lagere kosten

NN zag mede door het verbeterde technisch resultaat bij het Nederlandse schadebedrijf de operationele winst in het tweede kwartaal uitkomen op € 508 miljoen, een stijging van 25,6% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Ook ontvangen private equity dividenden  bij het Levenbedrijf en lagere kosten dragen hieraan bij. NN realiseerde vorig kwartaal € 62 mln aan nieuwe kostenbesparing, waarmee de totale kostenbasis tot nu toe met € 236 mln is verlaagd.

Verdubbeling nettowinst

De nettowinst kwam uit op € 463 mln, bijna een verdubbeling (92,7%) ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. Behalve het betere operationele resultaat, realiseerde NN hogere boekwinsten op verkopen terwijl er in het tweede  kwartaal van 2017 een voorziening was genomen in verband met ING Australia Holdings. De Solvency II-ratio steeg naar 226%, waar deze ultimo het eerste kwartaal van 2018 nog 213% bedroeg.

Reageer op dit artikel