nieuws

Verbond uit kritiek op kabinet: ‘Waar blijft de digitale polis?’

Branche 550

Verbond uit kritiek op kabinet: ‘Waar blijft de digitale polis?’

Het Verbond van Verzekeraars heeft stevige kritiek geuit op de digitaliseringsstrategie van het kabinet. In een opiniestuk op de eigen website noemt het Verbond de kabinetsvoornemens ‘een stapel bestaande en nieuwe ambities met een nietje erdoorheen.’ De samenhang ontbreekt. Het Verbond vindt de huidige strategie een gemiste kans.

Als voorbeeld noemt het Verbond de digitale polis. “Verzekeringspolissen moeten wettelijk gezien nog steeds op papier worden verstrekt. Het Burgerlijk Wetboek gaat nog steeds uit van het principe ‘papier, tenzij’ in plaats van ‘digitaal, tenzij’, en dat in een tijdperk van digitale mijnomgevingen en de door verzekeraars recent geïntroduceerde website mijnverzekeringenopeenrij.nl.”

RegTech

Fellere kritiek heeft het Verbond op het uitblijven van zogeheten RegTech. “Neem nu het onderwerp compliance. De hoeveelheid wetten en regels waar bedrijven, en in het bijzonder bedrijven in de financiële sector, aan moeten voldoen is zeer groot. Ter bevordering van een betere samenhang van regels en toezicht kan ook technologie een belangrijke bijdrage leveren. Dit noemt men RegTech. RegTech experimenteert met technologieën waarmee de wetgever, toezichthouders en de financiële sector meer inzicht krijgen in (de naleving van) regelgeving. De ontsluiting van die informatie is nog niet optimaal geregeld. Zo doet Nederland niet mee met de European Legislation Identifier (ELI), een techniek om alle internationale en nationale wetgeving te catalogiseren”, schrijft de brancheorganisatie.

Teleurstellende reactie

Het Verbond heeft de ministeries aangeschreven om het onderwerp hoger op de agenda te krijgen. “De reactie die wij terugkregen was ronduit teleurstellend. De overheid ziet het niet als haar taak om dit toegankelijker te maken en verwijst vrolijk door naar commerciële marktpartijen, toezichthouders of de brancheorganisatie. Aangezien regelgeving een kerntaak is van de overheid, zou het in het kader van een Digitaliseringsstrategie passend zijn die regelgeving goed toegankelijk te maken.”

Het Verbond ziet de naderende herziening van de Wet op het financieel toezicht als een kans voor de overheid om de digitalisering daaromtrent alsnog op te pakken.

Voertuigdata

Het Verbond is wel tevreden dat in de digitaliseringsstrategie het delen van voertuigdata van auto’s wordt genoemd. Dat maakt het makkelijker om een ongevalstoedracht te achterhalen waardoor claims sneller en klantgerichter kunnen worden afgehandeld.

Reageer op dit artikel