nieuws

Minister Hoekstra bevestigt: Salaris Van Vroonhoven kan nu geïndexeerd worden

Branche 2878

Minister Hoekstra bevestigt: Salaris Van Vroonhoven kan nu geïndexeerd worden

De ‘lobby’ van Paul Rosenmöller om meer salarisruimte te bedingen voor AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven heeft zijn uitwerking niet gemist. Bij haar herbenoeming in maart is de mogelijkheid tot indexatie van haar salaris opgenomen. Dit bevestigt minister Hoekstra (Financiën) in een Kamerbrief.

De minister reageert in zijn Kamerbrief op vragen van de SP-Kamerleden Leijten en Alkaya naar aanleiding van de herbenoeming van Van Vroonhoven voor vier jaar per 1 april. Ruim een maand na de herbenoeming werd bekend dat Paul Rosenmöller, voorzitter van de Raad van Toezicht van de AFM, zich actief had ingespannen om meer salaris voor de topvrouw te bedingen.

Contact is gebruikelijk

Volgens Hoekstra is het gebruikelijk dat er bij de herbenoeming van een bestuurder van een zelfstandig bestuursorgaan zoals de AFM contact is tussen de raad van toezicht en het ministerie. “Hierbij kan onder meer gesproken worden over het functieprofiel, mogelijke kandidaten en de bezoldiging, waarbij verschillende opties worden verkend en afgewogen. De raad van toezicht van de AFM doet op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een niet-bindende voordracht voor benoeming en doet daarbij een bezoldigingsvoorstel.”

Indexatie bovenop uitzondering

Op de precieze aard van de besprekingen wil Hoekstra vanwege de personeelsvertrouwelijke aard van benoemingsprocedures niet ingaan. Wel geeft hij aan dat de nieuwe bestuurders Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman worden bezoldigd in lijn met de Wet normering topinkomens (WNT). De uitzondering die Van Vroonhoven al genoot bovenop de WNT is verruimd. De WNT maakt het volgens Hoekstra mogelijk om te af te wijken van het normbedrag van € 187.000 als er sprake is van een kandidaat “met unieke kennis en ervaring in de financiële sector”. Bovenop de uitzondering die Van Vroonhoven al met haar bezoldiging genoot, is nu ook de mogelijkheid van indexatie opgenomen.

Per abuis niet opgenomen

Volgens Hoekstra gaat het bij Van Vroonhoven om een correctie. “In 2015 is besloten om voor de voorzitter (…) een uitzondering te maken op het bezoldigingsmaximum van de WNT. Daarbij is bepaald dat mevrouw Van Vroonhoven beschikt over een combinatie van leidinggevende ervaring bij zowel private ondernemingen in de financiële sector als binnen de (semi)publieke sector, waardoor zij in aanmerking komt voor de individuele mogelijkheid van afwijking van het WNT-bezoldigingsmaximum. (…). Bij dit besluit uit 2015 is per abuis niet de mogelijkheid van indexatie opgenomen. Dit is per besluit van 7 juni 2018 gecorrigeerd.”

Benoeming Van Rijn binnen RvT

Leijten en Alkaya stelden ook vragen over de gevolgde procedure bij de benoeming van oud-staatssecretaris Van Rijn in de raad van toezicht. De Kamerleden stellen dat door het opstellen van een profielschets door de raad van toezicht en op het basis daarvan inschakelen van een headhuntersbureau het risico met zich meebrengt van een benoeming binnen het old boys network.

Uitgebreide selectieprocedure

Daarvan is volgens Hoekstra geen sprake. “Er is een uitgebreide selectieprocedure gevolgd, met behulp van een executive searchbureau. Hierbij is breed gezocht naar geschikte kandidaten. Ik ben van mening dat de raad van toezicht met de gevolgde procedure twee zeer geschikte nieuwe bestuurders heeft gevonden.”

Reageer op dit artikel