nieuws

Het blijft nee: vrijwillig eigen risico zorgverzekering niet verboden

Branche 458

Het blijft nee: vrijwillig eigen risico zorgverzekering niet verboden

Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins ziet opnieuw geen reden het vrijwillig eigen risico op zorgverzekeringen te verbieden. SP-Kamerlid Maarten Hijink verzocht de minister om een verbod omdat het verhoogd eigen risico de solidariteit tussen ziek en gezond zou ondermijnen. Hijink vindt dat mensen geen korting mogen krijgen op hun zorgverzekering omdat ze gezond zijn.

Bruins zegt in zijn beantwoording dat mensen niet alleen korting krijgen, maar ook bereid zijn een extra risico te lopen zodra ze wel zorg nodig hebben. DSW-directeur Chris Oomen stelde eind 2017 dat het verplicht eigen risico naar beneden kan als het vrijwillige eigen risico wordt verboden. Volgens Bruins heeft het afschaffen van het vrijwillig eigen risico geen effect op de hoogte van het wettelijk verplicht eigen risico.

Inkomsten vrijwillig eigen risico voor verzekeraar

“De inkomsten van het verplicht eigen risico vallen onder het Uitgavenplafond Zorg (UPZ). De premiekortingen en extra inkomsten uit het vrijwillig eigen risico vallen neer in de private bedrijfsvoering van de zorgverzekeraar. Daarmee heeft het afschaffen van het vrijwillig eigen risico geen invloed op het UPZ, behalve dat er dan potentieel een stijging van zorguitgaven te verwachten valt als gevolg van een verminderd remgeldeffect”, zegt Bruins.

Hijink baseerde zijn Kamervragen op de analyse van Oomens DSW. In zijn repliek wijst de minister erop dat zorgverzekeraars niet verplicht zijn om een vrijwillig eigen risico aan te bieden.

Reageer op dit artikel