nieuws

‘De ultieme belofte van blockchain is de traceerbaarheid’

Branche 658

‘De ultieme belofte van blockchain is de traceerbaarheid’

Volgens de Dutch Blockchain Coalition, een nationaal overkoepelend platform, is de potentie van blockchain enorm: van het versneld aanvragen van een hypotheek tot het eenvoudig verrekenen van energie. Steeds meer verzekeraars en pensioenuitvoerders zetten vol in op de nieuwe technologie. Hoe denken Sylvain de Crom, hoofd research & development bij herverzekeraar Aegon Blue Quare Re, en Hidde Terpoorten, blockchain lead bij APG, over de blockchain-belofte?

De ‘geboorte’ van de eerste blockchainbaby van zorgverzekeraar VGZ was in maart groot nieuws. Maar twee jaar geleden was Aegon de eerste Nederlandse verzekeraar die actief met blockchain aan de gang ging. Het bedrijf trok op met de Duitse en Zwitserse verzekeraars Allianz, Munich Re, Swiss Re en Zurich. Inmiddels is dat consortium, Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i), flink gegroeid. Vorig jaar kwam de projectgroep met een eerste prototype naar buiten.

Mystiek

Sylvain de Crom, hoofd Research & Development bij Aegon Blue Square Re, de interne herverzekeraar in het bedrijf is verantwoordelijk voor de productontwikkeling in de B3i groep. Hij werkt tien jaar voor de verzekeraar en inmiddels maakt blockchain zo’n vlucht dat hij nu al zijn tijd richt op de mogelijkheden van deze nieuwe toepassing. “Ik wil graag aan de wereld laten zien wat blockchain voor ons zou kunnen betekenen. Mijn grootste beweegreden is dat de verzekeringsmarkt zo efficiënt mogelijk ingericht wordt en blockchain kan daar een grote rol in spelen.”

Het is volgens De Crom niet altijd makkelijk om iedereen te overtuigen: “Er is wel veel interesse, en voor veel mensen heeft het misschien wel iets mystieks, maar er is soms ook wat verwarring. Er zijn grof gezegd twee soorten blockchain, je hebt de publieke groepen waar iedereen zich bij kan aansluiten zoals bitcoin, en je hebt de private groepen die uitsluitend met elkaars toestemming werken. Die publieke groepen zijn populairder en daardoor komen er dan vaak vragen over cryptocurrency en ‘minen’, dat valt buiten onze scope. Blockchain is in het concept waar wij mee bezig zijn een gedeeld grootboek”, zo vertelt het hoofd R&D.

“Blockchain stelt ons in staat een gedeeld proces te maken, waarbij de controle over onze data behouden blijft”, legt De Crom uit. “Hierdoor is het veel veiliger en minder fraudegevoelig. Door de blockchain heeft elke partij dezelfde versie van het grootboek en voorkom je discussies. Daar komt bij dat je het vertrouwen onder elkaar vergroot, het grootboek is immers in elk ‘blokje’ versleuteld, je kunt ervan uitgaan dat de tegenpartij niet aan de data kan sleutelen.”

Een mooie shiny tool

Blockchain is volgens De Crom, die tijdens het gesprek met regelmaat schakelt van Engelse naar Nederlandse terminologie, ‘een mooie shiny tool’. De ‘tool’ is volgens hem in eerste instantie bijzonder geschikt voor herverzekeren, de tak waarmee hij zich bezighoudt. “Herverzekeren komt veel neer op maatwerk.” Gewone verzekeringen, waar hij later graag zijn tanden in wil zetten, zijn volgens hem over het algemeen vrij gestandaardiseerd.

De Crom denkt dat Aegon als eerste Nederlandse verzekeraar geïnteresseerd raakte in blockchain omdat Aegon een internationaal bedrijf is. “Door het internationale karakter kom je automatisch meer mensen tegen die in nieuwe technologieën zijn geïnteresseerd. Wij werken in 20 verschillende landen en hebben daar ervaring en kennis opgebouwd die je makkelijk met elkaar kunt delen. Daarnaast hebben we de beschikking over een durfkapitaal van zo’n € 100 miljoen. Dit maakt het mogelijk om te investeren in start-ups en fintechs en met die partijen kennis uitwisselen.” De Crom ziet de B3i-groep ook als een soort start-up: “Het heeft dezelfde kenmerken. Het is dynamisch en ‘young at heart’. Maar het heeft ook de kenmerken van een grote organisatie met experts vanuit verschillende landen, met klanten en grote aandeelhouders met hoge verwachtingen.”

De B3i-groep kwam in september 2017 met de eerste resultaten. De internationale groep van vijftien verzekeraars en herverzekeraars bracht het nieuws naar buiten dat ze een gezamenlijke prototype hadden ontwikkeld waarmee op basis van blockchaintechnologie herverzekeringstransacties snel kunnen worden afgewikkeld.

Lagere administratiekosten

De B3i-groep gaat ervan uit dat de efficiency in het herverzekeringsproces in de sector tot 30% kan verbeteren. Zowel makelaars als (her)verzekeraars profiteren van lagere administratiekosten en kunnen volgens de initiatiefnemers in de toekomst lagere premies en kosten in rekening brengen. De groep heeft zich als doel gesteld om voor het einde van 2018 echte transacties via het verder te ontwikkelen product te laten verlopen. De Crom: “2018 staat in het teken van doorontwikkelen.”

Pensioenuitvoerder

Bij de pensioenuitvoerders wil APG koploper zijn in blockchain. Het bedrijf heeft op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen voor blockchain en Artificial intelligence (Ai) een Techruption-community gevormd. Samen met onder andere de Kamer van Koophandel, de Volksbank, PGGM, KPN en Eneco onderzoekt de pensioenuitvoerder wat blockchain zou kunnen betekenen voor de organisaties.

Vorig jaar oktober kwamen APG en PGGM met het nieuws naar buiten dat het ze was gelukt om een werkbaar prototype te bouwen. Het prototype is vergelijkbaar met een tussen alle betrokken partijen gedeelde pensioenadministratie. Dit wordt geregeld via zogeheten smart contracts, een set van programmeerbare spelregels waarin is vastgelegd wie welke gegevens kan inzien, wijzigen en gebruiken.

Traceerbaarheid

Hidde Terpoorten begon in 2013 als stagiair op de afdeling Risk & Compliance bij APG. Hij maakte een grote sprong: vier jaar later werd hij Blockchain lead bij APG. Terpoorten vertelt dat hij tijdens zijn stage bij de pensioenuitvoerder geïntrigeerd raakte door blockchain: “Ik ben vervolgens zelf gaan zoeken wat ik met die interesse binnen de organisatie zou kunnen doen. Niet lang daarna startten de eerste initiatieven van de Groeifabriek en gingen we aan de gang met de eerste blockchain-ideeën.”

De Groeifabriek is het innovatielab van APG en is tevens een van de plekken waar het prototype van de ‘pensioenblockchain’ van APG en PGGM is ontwikkeld. In het prototype draait de administratie van een fictief pensioenfonds met 10.000 deelnemers. De ‘ultieme belofte’ van blockchain zit volgens Terpoorten in de ‘traceerbaarheid’. “In de blockchain-technologie komen meerdere computers, die los van elkaar functioneren, tot hetzelfde resultaat. De technologie is beveiligd door cryptografie, algoritmes en controlegetallen. Hierdoor wordt elke verandering in het proces van de transacties gedocumenteerd en zijn alle acties daardoor herleidbaar.”

Samenwerken

Hoe werken APG en PGGM eigenlijk samen in dit project? Terpoorten: “We werken in sprints van twee weken, op agile basis. Het verschilt waar we zitten. We zijn hier in de Groeifabriek, óf in Zeist bij PGGM, óf op de campus in Heerlen. Het is telkens een groep van 20 à 25 mensen. We hebben een kernteam van ontwikkelaars, pensioenexperts en experts op het gebied van pensioen smart contracts, governance en privacy. Wat we steeds merken is dat samenwerken erg belangrijk is. Je komt er alleen maar uit als je het samen doet. We werken in timeslots van drie maanden. Eerst bouwen, daarna een periode van experimenteren en daarna de implementatie.”

De blockchain-toepassing biedt volgens Terpoorten kansen om de dienstverlening goedkoper te kunnen maken. “De eerste versie van het prototype bleek niet zo schaalbaar. Dat liep zo omdat we technologie eigenlijk nog niet zo goed kenden. Wat we wel konden aantonen was dat het mogelijk was om complexe pensioenmaterie te vertalen naar blockchain. Het is vallen en opstaan met deze technologie. Het pionieren en zoeken naar oplossingen is echt iets voor mij, soms werkt het frustrerend omdat je iets niet hebt kunnen voorzien en je toch ergens wil dat het lukt, maar ook dat hoort er bij.”

Grootste uitdagingen

Terpoorten: “De nieuwe privacyregelgevingen en hoe we daarmee omgaan in blockchain is de huidige uitdaging. Dat vinden we een belangrijk onderdeel om goed uit te zoeken. Dat nemen we heel serieus en dat hebben we uit laten zoeken door, onder andere, partijen als advocatenbureau Pels Rijcken. De governance, dus wie de verantwoordelijkheid straks draagt en hoe we de afspraken onder elkaar definiëren, is ook een ingrediënt voor de toekomst.”

Reageer op dit artikel