nieuws

Wiertsema (Adfiz): ‘Kijk in de spiegel en laat minimumeisen varen’

Branche 1656

Wiertsema (Adfiz): ‘Kijk in de spiegel en laat minimumeisen varen’

Adfiz blijft lobbyen voor een nieuwe vakbekwaamheidsstelsel zonder het driejaarlijkse verplichte examen. Dit schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandelijkse column. Het ontslaat de adviseur volgens Wiertsema niet van de ‘plicht’ om ook zelf in de spiegel te kijken en te investeren in persoonlijke ontwikkeling. 

In zijn column schrijft Wiertesema dat er  – in zijn algemeenheid – wel het een en ander schort aan de motivatie. Het wordt adviseurs volgens hem niet makkelijk gemaakt om gemotiveerd te blijven. “Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat vermaledijde vakbekwaamheidssysteem in zijn huidige vorm. Want zeg nou zelf: wat is er uitdagend aan om de drie jaar verplicht een herexamen doen, waarbij steeds weer opnieuw wordt getoetst of je nog aan het minimumniveau voldoet? (…)Dat is niet echt een constructie die inspireert om continu het beste uit jezelf te willen halen en je te ontwikkelen. Integendeel, het is er funest voor! Alle opleiders in onze branche bevestigen dat.”

Weinig aanwas

Het verklaart volgens de Adfiz-directeur waarom er zo weinig aanwas van jonge specialisten in de branche. “De Generatie Y (grofweg de jongeren geboren tussen 1985 en 2000 en de eerste generatie die van jongs af aan is opgegroeid in een ‘online wereld’) stelt werkgeluk bijna op gelijke hoogte aan persoonlijk geluk. Die kiezen echt niet voor een toekomst waar regelgeving hun kansen op ontwikkeling dwarsboomt.”

Herexamen geen verplichting

Adfiz blijft daarom volgens hem lobbyen voor een ander vakbekwaamheidssysteem dat wel motiveert. “Een systeem dat opleiders en keurmerken uitdaagt vernieuwende programma’s aan te bieden. En een systeem waarin om de drie jaar herexamen doen een optie is, maar geen onontkoombare verplichting. Een vakbekwaamheidsstelsel, kortom, dat inspeelt op de wens van iedere professional om zich te blijven verbeteren.”

Meest krachtige signaal

Tegelijkertijd wijst Wiertsema op de eigen verantwoordelijkheid van de adviseurs en roep hij hen op zichzelf eens een spiegel voor te houden en zich af te vragen of hij of zij zich nog voldoende ontwikkelt. “Wil je zelf de regie houden over je professionele ontwikkeling en werkgeluk? Wacht dan niet af tot het stelsel op de schop gaat, maar ga nu voor die ene opleiding die voor jou echt het verschil kan maken. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je klant en voor de branche. Het is ook het meest krachtige signaal dat we met z’n allen richting wetgever kunnen afgeven: niet gehinderd door de opgelegde focus op minimumeisen varen we onze eigen koers om zo continu op topniveau te kunnen blijven presteren. Juist die houding zal de wetgever doen inzien dat een beter systeem ook daadwerkelijk beter werkt!”

 

Reageer op dit artikel