nieuws

Nederlandse verzekeraars beleggen vooral in obligaties

Branche 745

Nederlandse verzekeraars beleggen vooral in obligaties

Nederlandse verzekeraars die onder het Solvency II regiem vallen, hadden eind 2017 voor € 209 mrd belegd in obligaties. Daarmee zijn de beleggingen in schuldpapier goed voor bijna 48% van het totaal aan investeringen. Dit blijkt uit statistische gegevens van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Het totale belegde vermogen van de Nederlandse Solvency II verzekeraars onder DNB toezicht bedroeg ultimo 2017 € 440 mrd, bijna € 17 mrd minder dan eind 2016. De daling in het totale belegde vermogen komt voort uit een daling van de totale verplichtingen van de verzekeraars met € 23 miljard tijdens dezelfde periode.

Rechtstreeks het populairst

Beleggingen in obligaties (staats- en bedrijfsobligaties) zijn veruit de populairste belegging onder de Nederlandse verzekeraars, goed voor een bedrag van € 209 mrd in 2017 of bijna 48% van het totale belegde vermogen. De rechtstreekse beleggingen in obligaties vormden met € 175 mrd het grootste deel van de obligatieportefeuille, de beleggingsfondsen droegen € 34 mrd bij.

Nederland, Duitsland, Verenigde Staten

De waarde van de portefeuille staatsobligaties bestond eind 2017 voor 80% uit obligaties uitgegeven in Nederland (26%), Duitsland (25%), Frankrijk (14%), Oostenrijk (8%) en België (7%). Binnen de portefeuille bedrijfsobligaties staan de Verenigde Staten bovenaan als populairste land van uitgifte, goed voor 17% van de totale waarde, gevolgd door Frankrijk (16%), Nederland (15%), het Verenigd Koninkrijk (11%) en Duitsland (7%).

Beleggingsfondsen en hypotheken

In totaal belegden de Nederlandse verzekeraars voor € 105 mrd in beleggingsfondsen (23,5% van het totaal) eind 2017. Ze staken bijna € 97 mrd in hypotheken, 22% van het totaal. De beleggingsmix van de Nederlandse verzekeraars is volgens DNB in relatieve termen nauwelijks gewijzigd ten opzichte van eind 2016. Ook in de geografische spreiding van de obligatieportefeuille is weinig veranderd.

Reageer op dit artikel