nieuws

Kosten AFM-toezicht gemiddeld 5,6% omhoog

Branche 1530

Kosten AFM-toezicht gemiddeld 5,6% omhoog

Vergunninghoudende partijen gaan dit jaar voor het doorlopende toezicht van de AFM gemiddeld 5,6% meer betalen. Voor adviseurs en bemiddelaars valt de toename nog wat hoger uit: zij zien de rekening met 7,5% stijgen.

Adviseurs en bemiddelaars gaan in 2018 zo’n 7,5% meer betalen aan het toezicht door de AFM, blijkt uit de Regeling bekostiging financieel toezicht 2018. De minimale rekening die ze kunnen verwachten, is € 989 (920). Kantoren tot en met 20 fte’s gaan per fte € 406,47 betalen, daarboven zijn de kosten € 370,30 per fte (tot en met 200 fte’s). Bedrijven met meer dan 200 fte’s betalen boven dat aantal € 74,70 per fte en boven de 500 fte zijn de toezichtskosten per extra fte nog eens € 19,40.

Bij de AFM is bij het berekenen van de toezichtkosten uitgegaan van een begroting van € 98,6 mln. Na aftrek van de eenmalige kosten en met verrekening van het exploitatiesaldo komen de kosten uit op € 89,6 mln voor het doorlopend toezicht in 2018. “Het door te berekenen bedrag voor het doorlopend toezicht stijgt met 5,6% ten opzichte van 2017. Deze stijging houdt voornamelijk verband met een lager exploitatiesaldo uit het voorgaande jaar.”

Heffing accountants 11% omhoog

Per categorie is de stijging anders. “Dit wordt veroorzaakt doordat rekening is gehouden met de gewijzigde omvang van de populatie en maatstaven.” Gemiddeld gaan de onder toezicht staande partijen 5,6% meer betalen. Accountants zien de nota voor het toezicht met 11% oplopen. “Dit houdt verband met de omvang van de populatie. Het aantal accountantsorganisaties is afgenomen, hetgeen betekent dat de kosten over minder partijen verdeeld moeten worden.” De beleggingsondernemingen voor eigen rekening profiteren juist van een groter aantal vergunninghoudende partijen: de heffingen dalen daar met 17,5%.

DNB-kosten

Minder verzekeraars en lagere premie-inkomsten uit aanvullende verzekeringen schroeven de AFM-kosten voor de zorgverzekeraars op met 17,5%. Voor het toezicht door DNB betalen verzekeraars in 2018 € 2.000, vermeerderd met € 1.095 per miljoen brutopremie (+3%). Zorgverzekeraars gaan bovenop het vaste tarief per verzekerde € 0,33 betalen (was: € 0,32).

Reageer op dit artikel