nieuws

Klaverblad uit het rood, Kliphuis nieuwe voorzitter rvc

Branche 2981

Klaverblad uit het rood, Kliphuis nieuwe voorzitter rvc

Klaverblad Verzekeringen heeft over 2017 een winst van € 5,3 mln geboekt. Het jaar ervoor was dat nog een verlies van € 57,7 mln. Vooral het schadebedrijf liet een stevig herstel zien.

De verbetering van het resultaat is voornamelijk het gevolg van de gestegen marktrente en verbetering van het verzekeringstechnisch resultaat door het uitblijven van grote schades in 2017 in vergelijking met het jaar daarvoor. Het zorgde mede voor een sterke verbetering van de solvabiliteit naar 238% (2016: 160%).

Risico’s teruggebracht

Jordi van Irsen, financieel directeur: “Voor de schadeportefeuille is de verbetering vooral gelegen in aanpassingen in onze arbeidsongeschiktheidsportefeuille. Verder hebben we voor zowel de leven- als de schadeportefeuille de risico’s teruggebracht door verlaging van het aandelenrisico, het renterisico en het valuta- en concentratierisico.”

Meer premie bij schade en AOV

De brutopremies stegen met 7,1% (2016:3,3%) van € 196,8 miljoen in 2016 tot € 210,8 miljoen in 2017. De stijging van het premie-inkomen komt voor een groot deel voor rekening van de schadeverzekeringen. Het premie-inkomen hiervan steeg met 16,1% (2016:6,3%) tot € 100,3 miljoen. Ook het premie-inkomen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen steeg in 2017 opnieuw. De stijging bedroeg 6,7% (2016: 4,4%) tot € 45,9 miljoen. Het premie-inkomen voor levensverzekeringen daalde met 4,2% (2016: 1,1%) tot € 64,6 miljoen.

Verbeteren dienstverlening

Naast bestaande klanten hebben veel nieuwe klanten hun vertrouwen in Klaverblad gesteld en hun verzekeringen bij ons afgesloten” aldus Peter Paul Barth, algemeen directeur. “Het stijgende premie-inkomen is voor een deel te verklaren door onrust in de verzekeringsmarkt. Verder hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van onze producten, het vergroten van onze naamsbekendheid en het verbeteren van de dienstverlening. Assurantieadviseurs blijken dat te waarderen.

Kliphuis nieuwe rvc-voorzitter

Tom Kliphuis is per 15 juni benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Hij volgt Henri van Lent op wiens termijn dit jaar afliep. Kliphuis is in het dagelijks leven CEO bij zorgverzekeraar VGZ. Daarvoor werkte hij jarenlang in diverse functies bij Nationale-Nederlanden en haar rechtsvoorgangers.

Reageer op dit artikel