nieuws

Financiële sector gaat klimaatimpact bijhouden

Branche 488

Financiële sector gaat klimaatimpact bijhouden

Vijftien Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en investeerders gaan de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen meten en extern rapporteren. Hiermee willen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Deze zogeheten Spitsbergen Ambitie wordt morgen aangeboden aan Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, het coördinerend overleg van het Klimaatakkoord. 

In lijn met het Parijse klimaatakkoord wil Nederland een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 en 100% in 2050. De Nederlandse financiële sector wil hierbij aansluiten. Nadat zo’n 33 bankiers en verzekeraars in april op expeditie gingen naar  Spitsbergen om de smeltende gletsjers met eigen ogen te zien werd de Spitsbergen Ambitie ondertekend. Dit is een verbintenis tussen Nederlandse financiële instellingen die samen klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen.

Klimaatscenario-analyses

Om dit kracht bij te zetten committeren alle deelnemende instellingen zich aan het actief meten van en extern rapporteren over de klimaatimpact van alle meetbare financieringen en beleggingen voor 2020. Ook gaan de instellingen gebruikmaken van klimaatscenario-analyses en Science Based Targets (een internationaal initiatief van CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) en WWF om klimaatreductiedoelen te stellen in lijn met de wetenschap), om te kunnen voldoen aan de doelen in het Parijsakkoord. Het voornemen is om minimaal op halfjaarlijkse basis de voortgang te bespreken, alsook dilemma’s en kennis te delen.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel