nieuws

CDFD op zoek naar nieuwe ontwikkelingen voor PE-examens

Branche 2058

CDFD op zoek naar nieuwe ontwikkelingen voor PE-examens

Adviseurs, bemiddelaars, opleiders en aanbieders kunnen tot medio juli nieuwe onderwerpen aandragen voor de PE-examens en initiële examens. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) vraagt de markt ontwikkelingen in te sturen. Zelf heeft het college al een begin gemaakt aan het lijstje: de nieuwe risicoklassenindeling inbraken staat erop, net als wijzigingen in de 30%-regeling voor expats.

CDFD vraagt ieder jaar tegen de zomer aan de branche om mee te denken over ontwikkelingen waarvan de gemiddelde financieel adviseur op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben. Deze ontwikkelingen mogen op 1 januari 2019 niet ouder zijn dan drie jaar. Ook moeten ze betrekking hebben op regelgeving die bekend is en zeker wordt geïmplementeerd.

Inbraakrisico’s

Helemaal blanco is de lijst van CDFD niet. Het college heeft zelf al een begin gemaakt. Zo staat de nieuwe risicoklassenindeling inbraken van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid op de nominatie om examenonderwerp te worden. Ook BlueLabel, de risicoscan voor wateroverlast, verdient een plek in de toetsstof, aldus CDFD. Andere ontwikkelingen op de lijst zijn onder andere het terugschroeven van de 30%-regeling voor expats van 8 naar 5 jaar en de fixatie van het verplicht eigen risico van de zorgverzekering tot en met 2021.

Advies aan minister

Onderwerpen die de markt aan deze lijst toevoegt, legt het CDFD voor aan de PE-commissie. Die brengt in het najaar advies uit aan de minister van Financiën. Als die besluit ontwikkelingen op te nemen in de examenstof, dan kunnen adviseurs vanaf 1 april 2019 vragen over die onderwerpen verwachten.

Reageer op dit artikel