nieuws

Winstgroei voor Univé dat kiest voor verandering

Branche 1528

Winstgroei voor Univé dat kiest voor verandering

Coöperatie Univé heeft 2017 afgesloten met een nettowinst van € 9 mln. Tegelijkertijd liep de schadelast voor de verzekeraar op. Het is een van de onderliggende redenen voor Univé om te kiezen voor een nieuwe strategie waarbij het voorkomen van schade het uitgangspunt is.

De winstgroei bij Univé, over 2016 bedroeg het resultaat nog € 7 mln, is in belangrijke mate te danken aan het beleggingsresultaat (€ 34 mln). Ook de structureel groeiende verzekeringsportefeuille, resulterend in een omzetgroei van 3,7% tot een totaal van € 443 mln, had hier een positief effect op.

Reserveringen voor letselschade

Tegelijk steeg de schadelast naar € 300 mln (€ 267 mln in 2016). Dit werd veroorzaakt door extra reserveringen voor letselschade (€ 14 mln). CEO Joost Heideman: “We hebben een uitstekende solvabiliteit, maar in het licht van onze coöperatieve achtergrond en de ontwikkelingen op het terrein van letselschade achten wij het zeer raadzaam om daar rekening mee te houden.”

Daling kosten

Het onderliggende resultaat bij de verzekeraar daalde van € -3 mln in 2016 naar € -12 miljoen over 2017. Zonder de extra reservering was dit technisch resultaat uitgekomen op 2 miljoen positief. De kosten daalden van € 155 mln (2016) naar € 149 mln dankzij de vernieuwing van de IT-infrastructuur en de verdere optimalisatie van de operationele processen. De Solvency II-ratio bedroeg aan het einde van het gebroken boekjaar 348 procent.

Nieuwe strategie

Heideman maakte van de gelegenheid gebruik om bij de presentatie van de jaarcijfers de nieuwe strategie van Univé uit de doeken te doen. Univé gaat zich met het strategieprogramma ‘Terug naar de kracht van Univé’ richten op het helpen van klanten met het voorkomen van risico’s en het beperken van de gevolgen als er toch iets misgaat en alleen nog dat te verzekeren wat echt noodzakelijk is. Heideman: “De nadruk schuift op van het traditioneel verzekeren van risico’s, naar het helpen van klanten bij het voorkomen van risico’s.”

Later vanmorgen vertelt Joost Heideman meer op amweb over de strategiewijziging van Univé.

Reageer op dit artikel