nieuws

RiFD: 30% volmachtbedrijven voldoet niet aan solvabiliteitsnorm

Branche 2100

RiFD: 30% volmachtbedrijven voldoet niet aan solvabiliteitsnorm

Van de gevolgmachtigd agenten voldoet 30% niet aan solvabiliteitsnorm die is afgesproken in de nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV). Dit constateert het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) in haar meest recente marktflitsen. De scherpe daling van het aantal volmachtbedrijven zwakt af.

Uit de meest recente marktflitsen blijkt dat het aantal gevolmachtigden vorig jaar met bijna 4% is afgenomen tot 260. In 2016 bedroeg de daling nog 10%. “De indikking van de volmachtmarkt lijkt dus gestopt en stabiliseert zich”, aldus het RiFD. “ Dit kan zijn omdat de kleinere volmachtkantoren al grotendeels zijn overgenomen.

Afgegeven volmachten

De daling van het totaal aantal afgegeven volmachten was vorig jaar fractioneel, van 1.745 naar 1.737. Het ratinginstituut instituut plaats hierbij de kantekening dat de grote daling al verwerkt zat in cijfers van 2016, toen Aegon en Dela als volmachtgever afhaakten.

Vastgelegde normen

RiFD heeft ook de in de nieuwe VSV (Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht, overeengekomen tussen NVGA en het Verbond) voor gevolmachtigden (assuradeuren) vastgelegde normen voor solvabiliteit en liquiditeit tegen het licht gehouden. Het blijkt dat 30% van de gevolmachtigden (33% in 2016) niet aan de solvabiliteitsnorm van 20% (eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) voldoet. Verzekeraars zijn gerechtigd het accountantsrapport van de intermediaire bedrijven in de groep op te vragen als de VSV-normen zijn overgenomen in de volmachtovereenkomst en de gevolmachtigd agent hier niet aan voldoet.

Download hier de nieuwste Marktflitsen van het RiFD.

 

Reageer op dit artikel