nieuws

Januari-storm drukt resultaat NN-Group

Branche 2145

Januari-storm drukt resultaat NN-Group

NN Group heeft de nettowinst in het eerste kwartaal van 2018 zien dalen. Het resultaat werd vooral gedrukt door de stormschade in januari. De integratie van Delta Lloyd, en de daarmee beoogde kostenbesparingen, liggen volgens topman Lard Friese op schema. De verzekeraar snijdt € 50 mln extra in de kosten. 

De nettowinst bij de verzekeraar daalde van € 435 mln in het eerste kwartaal in 2017 naar € 399 mln in de eerste drie maanden van 2018 (-8,6%). Dit was vooral te wijten aan een operationeel resultaat dat met 22,9% daalde naar € 313 mln (eerste kwartaal 2017: € 406 mln).

Verslechtering combined ratio

Deze daling was vrijwel volledig op het conto te schrijven van de stormschade in januari die NN een kostenpost van € 89 mln opleverde. Mede als gevolg van hiervan verslechterde de combined ratio bij het schadebedrijf aanzienlijk. Was deze in het vierde kwartaal van 2017 nog 99,6%, in het eerste kwartaal van 2018 liep deze op naar 106,3%.

€ 1,6 mrd in kas

De nieuwe productie bij NN Group liep met 7,8% -ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017- terug naar € 547 mln. De Solvency II-ratio steeg naar 213% ten opzichte van 199% ultimo 2017, hoofdzakelijk als gevolg van positieve marktontwikkelingen en operationele kapitaalgeneratie. De holding heeft nu € 1.631 miljoen in kas dankzij dividend dat voornamelijk afkomstig is van de Nederlandse bedrijfsonderdelen.

Rebranden producten

Ten aanzien van de integratie van Delta Lloyd stipte CEO Lard Friese in zijn toelichting op de cijfers de vooruitgang aan. “We zijn al een flink eind op weg met het rebranden van producten en diensten en verwachten dit proces eind dit jaar grotendeels te hebben afgerond. Voortbouwend op de reeds behaalde kostenreducties, hebben we de efficiëntie verder verbeterd door € 42 miljoen aan kostenbesparingen bij de bedrijfsonderdelen die onderdeel zijn van de integratie.”

Voor op schema

Ten opzichte van het boekjaar 2016 liggen de kosten van de groep nu € 175 mln lager. “De helft van de voorziene kostenbesparing van € 350 miljoen voor 2020 is daarmee een feit, waarmee we ruim voorliggen op schema”, aldus Friese.

Extra bezuinigingen

Het zorgt ervoor dat NN  er wat bezuinigingen betreft nog een tandje bijzet. “Gezien de sterke vooruitgang tot nu toe, kondigen we vandaag aan dat we onze ‘guidance’ op dit vlak voor eind 2020 verhogen tot € 400 miljoen. We verwachten tegen het eind van dit jaar ten minste de helft van deze besparingen te realiseren.”

Reageer op dit artikel