nieuws

Fred de Jong: ‘Digitale revoluties maken werk adviseur leuker’

Branche 1542

De financiële adviesmarkt zal een wervend verhaal moeten gaan houden richting studenten om meer vers bloed in de branche te krijgen. Dit stelt zelfstandig onderzoeker en bedrijfsadviseur Fred de Jong in een toelichting op recent onderzoek door het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners. Het adviesvak is volgens hem nog steeds leuk en relevant.
 

Fred de Jong: ‘Digitale revoluties maken werk adviseur leuker’

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) constateert  in haar recente Marktflitsen onder andere dat het aantal starters in de intermediaire markt de laatste jaren toeneemt.  De Jong wijst op een eerdere publicatie van het RiFD waaruit blijkt dat de intermediaire markt meer dan gemiddeld vergrijsd is. “En dat beeld is herkenbaar als je op een congres voor de intermediaire markt rondloopt”, aldus De Jong.

Adviseurs met pensioen

Hij wijst erop dat de komende jaren veel financieel adviseurs met pensioen zullen gaan en er vervanging zal moeten plaatsvinden. “Een deel zal wellicht door robots worden vervangen, maar de fysieke adviseur zal voorlopig nog de dienst uitmaken in de wereld van financieel advies. Met de groeiende onzekerheid bij burgers over hun financiële toekomst kan de behoefte aan financieel adviseurs alleen maar toenemen.”

Geklaag in de sector

Daarbij is de uitdaging voor de adviesmarkt volgens De Jong om zichzelf aantrekkelijk te maken voor nieuwe adviseurs. “Natuurlijk is het vak anders dan vroeger. Er zijn meer eisen om als adviseur aan de slag te kunnen, de bonus is vrijwel uitgebannen en het woud aan regels en toezicht is uitgebreid. Het geklaag hierover in de sector is duidelijk te horen. Maar richting nieuwe adviseurs, zoals bijvoorbeeld studenten aan Hogescholen, zal de adviesmarkt een wervend verhaal moeten gaan houden. De ingrediënten daartoe zijn volop aanwezig.”

Maatschappelijk belang

Financieel advies is volgens De Jong vooral een leuk vak. “Veel burgers voelen zich onzeker over hun financiële situatie en ondernemen te weinig actie voor een goede financiële toekomst. Zie daar het maatschappelijke belang van financieel advies. En daarbij verandert de manier waarop advies wordt aangeboden. Ontwikkelingen als robo-advies, artificial intelligence, blockchain en smart industry klinken voor de oude garde adviseurs misschien als science fiction, voor de jongere generaties zijn dat juist thema’s waar zij blij van worden. Dat deze digitale revoluties juist ook in de financieel adviesmarkt hun weerslag krijgen maakt het werk als financieel adviseur extra aantrekkelijk.”

Reageer op dit artikel