nieuws

AVG-boetes nauwelijks verzekerbaar

Branche 948

AVG-boetes nauwelijks verzekerbaar

Civielrechtelijke boetes voor schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die morgen  op 25 mei ingaat, zijn binnen Europa vooralsnog alleen met zekerheid verzekerbaar in Finland en Noorwegen. Dit blijkt uit onderzoek  van risico- en verzekeringsadviseur Aon en advocatenkantoor DLA Piper. Volgens Aon kan de gevolgschade bij een overtreding van de AVG fors oplopen. 

Ook in Nederland is dekking voor een AVG-boete niet vanzelfsprekend, zo blijkt uit het onderzoek waarbij ook werd gekeken naar de gevolgschade voor zaken als gerechtelijke procedures, onderzoeken en claims. Ter vergelijk werd ook de verzekerbaarheid van andere overheidsboetes onderzocht.

Zelf straffen opleggen

Hoewel administratieve boetes onder de AVG civielrechtelijk van aard zijn, mogen Europese lidstaten onder de AVG ook zelf straffen opleggen voor een onwetmatige omgang met persoonsgegevens. Bij deze vertaling van de AVG naar lokale wetgeving wordt er in veel Europese landen voor gekozen de boetes strafrechtelijk te bepalen en daarom zijn deze niet verzekerbaar.

Specifieke details

In twintig van de dertig onderzochte landen – waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje – worden AVG-boetes daarom in het algemeen als onverzekerbaar beschouwd. In acht landen, waaronder Nederland, hangt de verzekerbaarheid van AVG-boetes af van de specifieke details per geval, bijvoorbeeld of het gedrag van de verzekerde laakbaar is en of de boete eventueel alsnog strafrechtelijk wordt geclassificeerd.

Gevolgkosten wel verzekerbaar

Boetes voor schending van de bepalingen die in de AVG zijn opgenomen kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf of bedrijvengroep. Daar komt bij dat eventuele negatieve publiciteit veel schade aan de reputatie en daarmee de marktpositie van een bedrijf kan aanbrengen. “Ook al is de dekking van AVG-boetes beperkt, verzekeringen blijven een belangrijk onderdeel van de risicobeheersingsstrategie van organisaties ten aanzien van de AVG,” vertelt Maarten van Wieren, managing director van Aon Cyber Solutions Group. Hij wijst op de bijkomende kosten bij overtreding van de AVG die onder meer kunnen bestaan uit kosten voor gerechtelijke procedures, juridisch onderzoek, herstelmaatregelen en het informeren en compenseren van getroffen betrokkenen. “Deze gevolgschade kan hoog oplopen en is vrijwel altijd verzekerbaar,” aldus Van Wieren.

 

Reageer op dit artikel