nieuws

Werknemer financiële dienstverlening blijft lang plakken

Branche 1331

Werknemer financiële dienstverlening blijft lang plakken

De sanering van de sector ten spijt is de financiële dienstverlening nog altijd goed voor een lange loopbaan, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de werknemers in de branche heeft 44,2% al tien jaar of meer dezelfde baan. De sector hoeft daarmee alleen het onderwijs (3), de industrie (2) en kampioen baanzekerheid ‘openbaar bestuur en overheidsdiensten’ voor zich te laten.

Gemeten eind 2016 heeft nog eens 24,6% van de werknemers in de financiële dienstverlening al 5 tot 10 jaar dezelfde baan. 16,2% werkt 2 tot 5 jaar in de sector. 8,9% stond toen nog aan het begin van zijn of haar loopbaan (1 tot 2 jaar voor dezelfde baas) en 6,1% zat nog in het eerste jaar.

Alle sectoren

Gemeten over alle sectoren heeft 32% van de 7,9 miljoen werknemers in 2016 een  baanduur van 10 jaar of langer. In 21% van de banen ligt de duur tussen de 5 en 10 jaar. Daarnaast heeft 18% een baanduur van 2 tot 5 jaar, 14% een baanduur van 1 tot 2 jaar, en 15% een baanduur korter dan 1 jaar.

Ambtenaren langste baanduur

Werknemers bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten hebben de langste baanduren. In bijna 60% van de 499 duizend banen is ten minste het 10-jarig ambtsjubileum gevierd,dat wil zeggen, ze hebben tien jaar of langer bij eenzelfde ministerie of andere overheidsinstelling gewerkt.

Minste dienstjaren

De overheid is de enige bedrijfstak waar meer dan de helft van de werknemers langer dan 10 jaar in een baan zit. In de horeca en de zakelijke dienstverlening zitten de minste werknemers met minimaal 10 dienstjaren; slechts 10 procent van de werknemers.

Vooral oudere werknemers

Oudere werknemers hebben een langere baanduur dan jongere werknemers. Ruim 80% van de oudere werknemers (55 tot 65 jaar) heeft een baanduur van 5 jaar of langer. In deze leeftijdsgroep heeft 64% zelfs een baan met een duur van 10 jaar of langer. Negentig procent van de jonge werknemers (15 tot 25 jaar) heeft een baanduur van 5 jaar of korter.

Reageer op dit artikel