nieuws

Premie-inkomen De Goudse groeit met 8%

Branche 1081

Premie-inkomen De Goudse groeit met 8%

Na een lichte daling in 2016 is vorig jaar het premie-inkomen van De Goudse met zo’n 8% gestegen. Volgens de verzekeraar is dat bijna volledig toe te schrijven aan autonome groei in schadeverzekeringen voor het mkb en in levensverzekeringen. Het familiebedrijf boekte in 2017 een winst van € 34,4 miljoen.

De Goudse zag vorig jaar zowel winst, omzet als premie-inkomen toenemen. De winst was € 1,1 miljoen hoger dan in 2016 (€ 33,3 miljoen). De totale omzet groeide van € 532 miljoen in 2016 naar € 571 miljoen vorig jaar. Het premie-inkomen kwam uit op € 464 miljoen (2016: € 430 miljoen). De periodieke premie groeide met ruim 8% naar € 443,1 miljoen (2016: € 409,3 miljoen).

Ook toegenomen kosten

Het levenbedrijf liet in 2017 een positief resultaat zien van € 19,5 miljoen. Een jaar eerder bedroeg die nog € 25,5 miljoen. Het schadebedrijf noteerde een resultaat van € 11,8 miljoen (2016: € 7,7 miljoen). De solvabiliteit kwam eind 2017 uit op 237%.

De kosten van de verzekeraar namen ook toe. Dit kwam vooral door een verhoging van de uitgaven voor innovatie en digitalisering met bijna 20%. Daarnaast stegen door de groei de reguliere kosten met ruim 4%. Het aantal medewerkers nam toe van 671 naar 798. Die forse groei op de balans komt vooral doordat Van Lanschot Chabot, waarin De Goudse een belang van 51% heeft, Mandema overnam.

Bijna volledig autonome groei

Volgens CEO Geert Bouwmeester gaat het goed met het familiebedrijf. “We zijn er vooral trots op dat we de onderliggende groei van ons premie-inkomen bijna volledig autonoom hebben gerealiseerd, vooral in onze strategische kernsegmenten, zoals schadeverzekeringen voor het mkb en inkomensverzekeringen. Ook met reis- en expatverzekeringen en bij De Zeeuwse hebben we een zeer bevredigende groei behaald.”

Krimp in leven en volmacht

De particulier schadeportefeuille heeft zich in 2017 gestabiliseerd. Het aandeel zakelijke verzekeringen in de portefeuille nam toe tot 73%. De verzekeraar uit Gouda verwacht dit jaar opnieuw te groeien op zakelijk schade en inkomen, en ook op particulier schade. Bij het leven- en volmachtbedrijf houdt De Goudse rekening met een lichte krimp.

Reageer op dit artikel