nieuws

Nederlander heeft geen vertrouwen in verandervermogen organisatie

Branche 1062

Nederlander heeft geen vertrouwen in verandervermogen organisatie

De gewenste cultuuromslagen van sommige sectoren ten spijt, bedroevend weinig werknemers in Nederland hebben vertrouwen in het verandervermogen van hun organisatie. Zo denkt meer dan een derde van de mensen op de werkvloer, vooral jongere werknemers, dat hun organisatie slechts beperkt of helemaal niet in staat is om te veranderen. Dat blijkt uit de tweede Benchmark Organisatie Verandervermogen.

“Een organisatie moet snel kunnen anticiperen om te overleven. In deze hectische tijd waarin sociale, ecologische en technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen, hebben organisaties behoefte aan personeel dat meedenkt en meewerkt aan nieuwe initiatieven. Daaraan is vaak geen gebrek, maar toch eindigt het gros van de plannen onder in de la. En als ze wel worden opgepakt, mislukt 70 procent alsnog, met alle gevolgen van dien”, tot die conclusie komt het adviesbureau Business Fitscan op basis van een groot online-onderzoek waaraan meer dan 1500 werkende Nederlanders hebben meegewerkt.

Veranderingen werkvloer

Het adviesbureau onderzoekt elke twee jaar hoe werknemers en leidinggevenden denken over veranderingen op de werkvloer. Uit het laatste onderzoek blijkt dat het vertrouwen in het verandervermogen is gegroeid, maar slechts minimaal. Op een schaal van + 100 tot – 100 komt de thermometer niet hoger dan -20, tegenover -29 twee jaar geleden. En alle sectoren scoren matig. De gezondheidszorg haalt met -13 de hoogste score en de overheid is met – 42 de hekkensluiter.

Bij de overheid, een sector die vanwege de politieke besluitvorming gewend is aan veranderingen, is het vertrouwen in de eigen organisatie zeer laag. Zo denkt de helft van het personeel hier dat plannen gedoemd zijn om te mislukken. Slechts een zesde van de mensen heeft juist wel vertrouwen in het verandervermogen. Maar dit zijn vooral managers en leidinggevenden, die hun organisatie dus overschatten. En zonder de steun van alle medewerkers komen plannen nooit of zeer moeizaam van de grond.

Jongeren scoren laag

Met het einde van de economische crisis in zicht, voelt nog maar een op de vijf werkenden een sterke noodzaak om te veranderen. Dat is minder dan twee jaar geleden. Binnen de financiële sector en de overheid is dit een op de drie. Volgens het onderzoek is er vooral nog winst te behalen als het gaat om het uitzetten van een heldere en gedragen koers van de organisatie. Daarnaast moet ook meer energie worden gestoken in het betrekken van medewerkers bij de plannen en koerswijzigingen door ze actief te laten bijdragen.

Dat is zeker nodig om jonge mensen van 25 tot 35 jaar binnen te halen, want juist deze groep scoort laag (-38) als het gaat om vertrouwen in veranderingen. Dit wordt verklaard door de toenemende baan onzekerheid en de geringe betrokkenheid bij de organisatie. Organisaties hebben nog steeds moeite om deze groep aan zich te binden.

Reageer op dit artikel