nieuws

Forse celstraffen voor topmannen Rotterdamse verzekeraar HDI

Branche 1638

Twee voormalige bestuurders van HDI-verzekeringen (Rotterdam) zijn vandaag geconfronteerd met forse celstraffen. Bert Schouten en Marco Mattke zijn vanmiddag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 30 (Schouten) en 42 maanden (Mattke). Beide mannen gebruikten grote bedragen van HDI in hun eigen belang, zo hebben ze onder andere een villa op Mallorca gekocht. Schouten is veroordeeld voor verduistering en oplichting en valsheid in geschrifte. Mattke is schuldig bevonden op de gronden van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en het aannemen van steekpenningen.

Forse celstraffen voor topmannen Rotterdamse verzekeraar HDI

Tegen beide topmannen was door het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van 30 maanden geëist. Volgens de rechter hebben zij zich schuldig gemaakt aan ‘hebzuchtig’ en ‘egoïstisch’ gedrag. Schouten is 2,5 jaar celstraf opgelegd omdat hij de bedrijfsadministratie heeft vervalst en zichzelf en zijn collega-bestuurder illegale bonussen “(…)van in totaal $ 385.000 toe te kennen. Verder heeft hij een gelieerd verzekeringsbedrijf voor $ 405.000 opgelicht; ook dat bedrag hebben hij en zijn collega-bestuurder zichzelf toegeëigend. Hij heeft meegewerkt aan een ABC-constructie met een Arubaanse villa waardoor HDI eveneens benadeeld werd. Ten slotte heeft hij een bedrag van ruim 3 miljoen euro uit het vermogen van HDI verduisterd door dit zonder het bedingen van enige zekerheid uit te lenen aan een bevriende relatie. Met dit bedrag is een villa op Mallorca gekocht”, zo is te vinden in het vonnis.

Geen berouw

Beide topmannen toonden geen berouw, wat door de rechter als zorgelijk wordt getypeerd. De voormalige bestuurders van één van de grootste industriële verzekeraars in ons land hebben in totaal HDI voor 25 miljoen euro opgelicht.

Witwassen geld

Matkke moet een celstraf van 3,5 jaar onder ogen zien. Hij lichtte zijn werkgever op door onder valse voorwendsels de Arubaanse verzekeringsportefeuille voor een symbolisch bedrag over te dragen aan een rechtspersoon waarin zijn vader (voormalig bestuurder van HDI) en hijzelf een meerderheidsbelang hadden. In zijn vonnis is het volgende terug te vinden: “Verder heeft hij steekpenningen aangenomen van leveranciers voor ruim 570.000 euro en daartoe valse facturen opgemaakt. Doordat de leveranciers de steekpenningen aan HDI doorberekenden, heeft hij zijn werkgever ook in dit opzicht opgelicht. Ten slotte heeft hij het aldus verkregen geld witgewassen.”

“Meepakken wat je pakken kunt”

De rechtbank rekent Mattke zijn egoïstisch en hebzuchtig gedrag zeer zwaar aan. In zijn vonnis valt onder ander het volgende te lezen: “Hij had een goede betrekking als lid van de Raad van Bestuur en ontving in deze positie van ook een aantal bonussen bovenop zijn salaris. Kennelijk was dat voor hem niet genoeg. Zoals hij zelf ten tijde van de overdracht van de Arubaanse verzekeringsportefeuille in een e-mailbericht aan zijn vader schrijft, lijkt het adagium te zijn geweest: “meepakken wat je pakken kunt”.

De vader van Mattke, die voorzitter was van de Raad van Bestuur, wordt in een later stadium berecht. Volgens het FD zou de man geestelijk ernstig in de war zijn.

 

Reageer op dit artikel