nieuws

Ex-borstkankerpatiënt beter verzekerbaar

Branche 741

(Ex-)borstkankerpatiënten hebben vanaf mei een aanzienlijk grotere kans om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit kan door het gebruik van nieuwe statistieken waaruit blijkt dat hun overlevingskansen door de jaren heen aanzienlijk zijn verbeterd, maakte Consumentenprogramma Kassa bekend. Het Verbond van Verzekeraars bevestigde de berichtgeving.

Ex-borstkankerpatiënt beter verzekerbaar

Voorheen werden (ex-)borstkankerpatiënten vaak afgewezen door levensverzekeraars. Zonder een overlijdensrisicoverzekering is het vaak niet mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Het verbond komt daarmee tegemoet aan het verzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Volgens de brancheorganisatie kunnen verzekeraars op basis van het nieuwe ‘predictiemodel’ “een betere inschatting maken van het risico dat zij verzekeren”. Daarom verwacht het verbond dat levensverzekeraars dit model zullen ‘omarmen’.

Houd rekening met premie-opslagen

Het predictiemodel kan vanaf mei door verzekeraars worden toegepast. Uit een verkennende test onder 50 (ex-)borstkankerpatiënten bleek dat de verzekerbaarheid verbetert, al zijn er verschillen per leeftijdscategorie en stadium van borstkanker. Maar als aangenomen zou worden dat de betrokken (ex-)patiënten bij alle verzekeraars een offerte zouden aanvragen is iedereen uit deze controlegroep uiteindelijk verzekerbaar. Wel moet vaker dan in de oude situatie rekening worden gehouden met premie-opslagen.

Werking predictiemodel

De controletest geeft een goede indicatie van de werking van het predictiemodel, maar de resultaten kunnen niet een-op-een worden doorvertaald naar de verzekeringspraktijk. Om die reden wordt de implementatie van het model nauwgezet gevolgd en over een jaar geëvalueerd. De betrokken organisaties onderzoeken of het model ook bruikbaar is voor andere veel voorkomende kankersoorten, zoals melanoom.

Enkele opvallende uitkomsten:

  • Bij toepassing van het predictiemodel zijn alle 50 testcasussen te verzekeren. Aanvragers die voorheen niet te verzekeren waren kunnen nu bij vier van de acht deelnemende verzekeraars terecht.
  • De verzekerbaarheid verbetert het sterkst bij (ex-)patiënten in de leeftijdsgroep 40-65 jaar met een ernstig ziektebeeld (stadium 2 en 3). Deze groep kan gemakkelijker een verzekeraar vinden die een verzekering zal aanbieden.
  • Meer mensen krijgen te maken met een tijdelijke of permanente premieverhoging. Dat heeft te maken met het feit dat risico’s scherper in beeld komen en nu ook (ex-)patiënten worden geaccepteerd (met een premieverhoging) waar zij vroeger werden afgewezen.
Reageer op dit artikel