nieuws

AFM deelt minder boetes uit

Branche 802

AFM deelt minder boetes uit

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de AFM minder boetes opgelegd aan financiële dienstverleners. Dit blijkt uit het zojuist gepresenteerde jaarverslag van de toezichthouder over 2017. De AFM ziet dat er vorderingen worden gemaakt bij probleemdossiers als de zogenoemde ‘locked up kredieten’ en beleggingsverzekeringen.

In totaal had de AFM in 9.066 organisaties onder toezicht. De toezichthouder legde vorig jaar 81 formele maatregelen op, een daling van 19% ten opzichte van 2016 (100 formele maatregelen). Zo deelde de AFM opnieuw minder boetes uit: 12 keer. In 2016 waren dat er nog 15, in 2015 nog 17. In totaal werd er vorig jaar voor €4,1 mln aan boetes opgelegd. De hoogste boete bedroeg €2,4 mln, gemiddeld werd er een financiële straf van €0,3 mln opgelegd.

Flink minder aanwijzingen

Het aantal aanwijzingen daalde eveneens flink, van 25 in 2016 naar 14 voor jaar. Daarnaast legde de toezichthouder 12 lasten onder dwangsom op (17 in 2016) en trok het van 12 financiële dienstverleners de vergunning in (11 in 2016). Daartegenover staat dat de toezichthouder vorig jaar ook 315 nieuwe vergunningen verleende.

Informele toezichtsmaatregelen

Ook met de zachte hand ‘regeerde’ de AFM vorig jaar milder. In totaal werden er 450 informele toezichtsmaatregelen genomen, waaronder waarschuwingsgesprekken en normoverdragende gesprekken. In 2016 gebeurde dit nog 650 keer.

Meer aflossen op woekerkrediet

De toezichthouder constateert in haar jaarverlag vooruitgang op verschillende lastige dossiers. Zoals die van de consumenten die vastzitten aan een krediet met een hoge rente (“locked up krediet”). “Voor doorlopende kredieten bij onderzochte financierings-maatschappijen met een saldo boven € 10.000,- en een rentepercentage met meer dan 8%, is de gemiddelde afloscomponent in de maandtermijn bij potentiële locked-upkredieten toegenomen van 24% naar 43%.”, aldus de AFM. “Dit betekent dat er meer wordt afgelost op deze kredieten. Zo krijgen klanten weer zicht op een schuldenvrije toekomst.”

Wettelijke activeringsplicht

Ook bij beleggingsverzekeringen is volgens de AFM vooruitgang geboekt. De AFM controleerde vorig jaar of de verzekeraars aan hun wettelijke activeringsplicht hebben voldaan. “Ongeveer 75% van deze klanten heeft actie ondernomen. Voor 13% van de klanten geldt alleen een informeringsplicht. Van deze klanten is niet bekend zij actie hebben ondernomen. 12% van de klanten heeft, ondanks de inspanningen van de verzekeraars, nog geen stappen ondernomen om hun situatie te verbeteren. We hebben daarom deze klanten opgeroepen om alsnog gratis hersteladvies in te winnen.”

Toename dekkingsgraad pensioenfondsen

De toezichthouder zag de gemiddelde dekkingsgraad bij de pensioenfondsen vorig jaar toenemen tot 106%, een flinke stijging ten opzicht van 2016 toen de pensioenverplichtingen gemiddeld voor nog geen 97% waren afgedekt. Bij 96 pensioenfondsen is de dekkingsgraad inmiddels boven de 110% tegenover 40 een jaar eerder.

Vertrouwen vrijwel gelijk

Al teveel invloed van de verbeteringen in de branche is er nog niet als gekeken wordt naar het consumentenvertrouwen. Op een vijfpuntsschaal blijft het vertrouwen in de eigen bank net als in 2016 steken op 3.2. Het vertrouwen van de consument in de sector kruipt heel licht omhoog naar 2.9 (2.8 in 2016)

 

Reageer op dit artikel