nieuws

Adfiz stelt privacyportaal open voor de hele markt

Branche 986

Adfiz stelt privacyportaal open voor de hele markt

Adfiz stelt vanaf vandaag alle informatie die het heeft verzameld online, en voor iedereen toegankelijk, over de nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Het betreft informatie die de organisatie middels een klankbordgroep van specialisten. De brancheorganisatie voor onafhankelijk financieel adviseurs heeft zogezegd de heeft de wetgeving ‘vertaald naar de praktijk van financieel advieskantoren’.

De bijeenkomsten die Adfiz organiseerde op dit onderwerp zijn door ruim 400 leden bezocht. Alle informatie is gebundeld in het online kennisdossier Privacy. Dit portaal stelt Adfiz nu grotendeels open voor de hele markt.

“Goed omgaan met de privacy van klanten door leden en niet-leden van Adfiz is een collectief belang voor de hele markt,” verklaart Adfiz-directeur Enno Wiertsema. “Daarom zijn we al sinds november op diverse podia actief om adviseurs voor te lichten. We staan op evenementen, we schrijven kennisblogs voor vakmedia. En nu delen we de gebundelde kennis in een 10-stappenplan met alle financieel adviseurs. Je vindt hier ook de uitgebreide presentaties en verdiepingsartikelen.”

Model verwerkersovereenkomst

Omdat de markt volgens Adfiz gebaat is bij uniformering van verwerkersovereenkomsten stelt de organisatie het model verwerkersovereenkomst die zij heeft opgesteld ter beschikking aan de hele branche. Wiertsema wijst er daarbij op dat er intussen in twee situaties duidelijkheid is gecreëerd over feit dat een verwerkersovereenkomst doorgaans niet nodig zal zijn: in de relatie met de verzekeraar, en in de relatie met een werkgever bij advies over regelingen voor werknemers.

Reageer op dit artikel