nieuws

Zorgverzekeraar VGZ brengt kraamzorg onder in blockchain

Branche 2826

Zorgverzekeraar VGZ brengt kraamzorg onder in blockchain

Zorgverzekeraar VGZ en Zorg Instituut Nederland zijn een praktijkproef gestart rondom blockchain in de kraamzorg. De gewerkte uren van de kraamhulp en de betaling daarvan worden bij gehouden in een speciale blockchaintoepassing. Het moet onder meer leiden tot efficiëntere administratieve processen voor de zorgverzekeraar. 

Het experiment moet uitwijzen wat de toepassing van een blockchaintechnologie in de praktijk betekent voor de administratieve processen rondom kraamzorg. Met deze proef willen de partijen toetsen of het mogelijk is om de burger meer controle te geven over z’n eigen zorggegevens. En of het administratieve proces efficiënter kan worden met behulp van blockchain.

Smartphone

Samen met de drie kraamzorgorganisaties in Gelderland en Noord-Brabant wordt de komende maanden onder ongeveer 50 kraamgezinnen de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’ gebruikt. Kraamverzorgenden en jonge moeders houden met behulp van Mijn Zorg Log op hun smartphone de urenregistratie bij. Dat zorgt er volgens de initiatiefnemers voor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd worden en direct inzichtelijk zijn voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn.

Inzicht in budget

De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. En heeft bovendien realtime inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. De controle op geleverde kraamzorguren wordt met de blockchain in de praktijkproef verlegd naar de bron: de moeder. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk.

Toename regeldruk

Uit de praktijkproef moet blijken of het administratieve proces daadwerkelijk geoptimaliseerd kan worden met behulp van blockchaintechnologie. “Kees Hamster, lid Raad van Bestuur Cooperatie VGZ: “Medewerkers in de zorg ervaren de afgelopen jaren een sterke toename van de regeldruk en de daarbij behorende administratieve lasten. Blockchain is een nieuwe technologie, het is zinvol om te onderzoeken wat deze nieuwe technologie voor de administratieve processen in de zorg betekent. Door de centrale registratie waar alle partijen toegang tot hebben, vindt een onmiddellijke overdracht van data plaats. Zonder tussenkomst van administratieve afdelingen. Controle achteraf is daarom niet meer nodig. We verkennen de mogelijkheden en leren ondertussen steeds meer over de toepassing van blockchain.”

Resultaten eind april

De praktijkproef  loopt 3 maanden. De resultaten worden eind april verwacht.

Reageer op dit artikel