nieuws

Waar zijn de ‘techruptors’ en de blockchain-hotspots?

Branche 1537

Waar zijn de ‘techruptors’ en de blockchain-hotspots?

Na de ‘blockchainbaby’, die gisteren de geboorte zag in de nieuwsuitingen van de dag, kunnen we nog veel meer blockchain-bewegingen in de markt verwachten. Maar welke initiatieven zagen het daglicht in 2017? Op welke manier gaat de pensioensector om met blockchain?

Terwijl KPMG middels rapporten Nederlandse verzekeraars in 2017 vooral aanspoorde meer te gaan samenwerken, trok pensioenuitvoerder APG vorig jaar snel op en zette hoge ambities in. Blockchain werd hoog op de lijst in de innovatie-agenda geplaatst. APG’s grootste ambitie op het gebied van innovatie: de Brightlands Smart Services Campus waarin het participeert uit laten groeien tot de Europese broedplaats voor blockchain-toepassingen. Ook APG richtte een consortium op.

In Groningen is ook een blockchain-‘hotspot’

Directeur innovatie Joep Beukers zei vorig jaar zomer in een interview: “Voor blockchain hebben we een consortium gevormd, genaamd Techruption. Met onder andere de Kamer van Koophandel, de Volksbank, PGGM, KPN en Eneco experimenteren we bij elkaar wat blockchain zou kunnen betekenen voor onze organisaties. We experimenteren samen om te zien wat technologieën zoals blockchain zouden kunnen betekenen voor onze organisaties en klanten. In Groningen is ook een blockchain-‘hotspot’. We zijn grote stappen aan het maken en proberen ondertussen zoveel mogelijk talent aan ons te verbinden. Verder zoeken we zoveel mogelijk partnerships met de overheid om toepassingen van blockchain verder uit te bouwen.”

Stip op de horizon

Op de vraag ‘welke voordelen zal blockchain jullie mogelijk opleveren en waar ligt de horizon wat blockchain betreft voor jullie?’, zei Beukers: “We verwachten dat een groot gedeelte van de administratieve kant van pensioenen via blockchain zou kunnen lopen. Hoe het er precies uit gaat zien is heel moeilijk in te schatten maar over een jaar of 3-4 zullen we al meer willen weten. Blockchain belooft veel: onder meer distributie voor administratie, individualisering van communicatie, frauderesistentie en transparantie. Dat zijn allemaal beloftes en veelbelovende mogelijkheden voor het proces waarde-overdracht die we in onze speerpunten kunnen terugvinden. Als je alle documenten gezamenlijk in een blockchain zet, kun je in bepaalde situaties, bijvoorbeeld een waardeoverdracht, veel tijd en geld besparen. We zijn dat nu met testdata aan het testen. Wat verder op de horizon ligt, is de creatie van een blockchain-centrum hier in Heerlen. Daar willen we in januari volgend jaar graag mee beginnen.”

Eerste resultaten B3i-groep

De B3i-groep kwam in september 2017 met de eerste resultaten. De internationale groep van vijftien verzekeraars en herverzekeraars bracht het nieuws naar buiten dat ze een gezamenlijke prototype hadden ontwikkeld waarmee op basis van blockchaintechnologie herverzekeringstransacties snel kunnen worden afgewikkeld.

Het prototype werd destijds gepresenteerd tijdens een conferentie van (her)verzekeraars in Monte Carlo. Paul Meeusen van B3i is zei toen: “De afgelopen vier maanden heeft een toegewijd team van maatschappijen die lid zijn van de groep gewerkt aan een werkend prototype dat de belangrijkste functionaliteiten heeft om een slim contractmanagementsysteem voor grote schades mogelijk te maken.” Als de test goed verloopt en er nog verbeteringen zijn doorgevoerd wordt de blockchain in 2018 verder ‘in productie genomen’.

Verbetering van 30%

De groep gaat ervan uit dat de productiviteit in de sector tot 30% kan verbeteren. Zowel makelaars als (her)verzekeraars profiteren van lagere administratiekosten en kunnen volgens de initiatiefnemers in de toekomst lagere premies en kosten in rekening brengen. Het consortium gaf aan dat in de testfase ook andere makelaars en (her)verzekeraars zich konden aansluiten bij het initiatief. Behalve Aegon en Achmea bestaat B3i vooralsnog uit Ageas, Allianz, Generali, Hannover Re, Liberty Mutual, Munich Re, RGA, SCOR, Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Swiss Re, Tokio Marine Holdings, XL Catlin en Zurich Insurance Group.

Blockchain en pensioenadministratie

In oktober vorig jaar kwam APG, in samenwerking met PGGM, met een eerste prototype op de markt. Na de experimenteerfase wisten deze partijen een eerste versie van een blockchaintoepassing voor pensioenadministratie neer te zetten. De twee pensioenuitvoeringsorganisaties hebben besloten nu verder onderzoek te doen met dit prototype. Op termijn moet de inzet van blockchain leiden tot een meer flexibele en transparante pensioenadministratie tegen lagere kosten.

Lagere deelnemerskosten

De initiatiefnemers verwachten dat blockchaintechnologie de dienstverlening van pensioenfondsen aan hun deelnemers aanzienlijk zal kunnen verbeteren. Een belangrijk doel is lagere deelnemerskosten te realiseren en de pensioenuitvoering simpeler en veiliger te maken. Ook zouden persoonlijke pensioengegevens voor deelnemers beter toegankelijk moeten worden.

Door te investeren in slimme toepassingen, zoals blockchain, maken we onze pensioenuitvoering op termijn eenvoudiger en goedkoper

Slimme toepassingen

Wim Henk Steenpoorte, lid raad van bestuur APG zei vorig jaar: “We willen voor pensioenfondsen en hun deelnemers zoveel mogelijk pensioenwaarde realiseren. Door te investeren in slimme toepassingen, zoals blockchain, maken we onze pensioenuitvoering op termijn eenvoudiger en goedkoper.” PGGM en APG hebben aangegeven door te gaan met het blockchainproject en zijn sindsdien in gesprek met diverse partijen in de pensioenketen zoals pensioenfondsen, toezichthouders en informatieverstrekkers. Samen met Stichting Personeelspensioenfonds APG is vorig jaar een testcase uitgevoerd waarbij de administratie van het fonds in de blockchain pensioenadministratie is geïmplementeerd.

Captive verzekeringsprogramma

Een maand later, in november 2017, gaf ook Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) aan een blockchaintoepassing te hebben ontwikkeld. Waar pensioenuitvoerders APG en PGGM de technologie ontwikkelden voor pensioenadministratie, ontwikkelde AGCS de toepassing voor een internationaal ‘captive’ verzekeringsprogramma, waaronder bijbehorende geldtransfers tussen verschillende landen.

AGCS’ dochter Allianz Risk Transfer (ART) ging de samenwerking aan met Ernst&Young (EY) als blockchain consultant en digitaal agentschap Ginetta. De partijen bedachten een blockchain oplossing voor een captive programma van een langdurige internationale klantrelatie van ART. Voor dit prototype bundelde ART tevens de krachten met Citi Treasury and Trade Solutions die de betalingsprocessen verwerkte.

Voorbeeld van toewijding

“We zien momenteel veel blockchain applicaties in de financiële sector en we zijn bereid de potentie van deze opwindende technologie verder te onderzoeken”, zei Hartmut Mai, lid Raad van Bestuur bij AGCS in november vorig jaar. “Het captive blockchain prototype is een voorbeeld van onze toewijding om met nieuwe technologieën te werken en de innovatie binnen de verzekeringsindustrie te stimuleren.”

Radicale procesversnelling, real-time transparantie

Het Allianz captive blockchain prototype, gebouwd op het Blockchain raamwerk Hyperledger Fabric 1.0, richt zich op twee soorten verzekeringen, beroepsaansprakelijkheid en brand, voor captive programma’s met lokale entiteiten in Verenigde Staten, China en Zwitserland. Het vertaalt primaire processtromen in de captive verzekeringscyclus naar de uitgegeven grootboek omgeving. Het verkort de tijd van startpunt naar polis, van polis naar premie en van schade naar de afwikkeling met radicale stappen. “Ons prototype laat zien dat gangbare transacties en geldtransfers tussen verzekeraars en klanten aanzienlijk kunnen worden versneld en versimpeld”, zo meldde Yannig Krattiger, Hoofd bij ART.

2018

Wat betreft 2018 blijven de ‘beloftes in ambities’ staan van Aegon en APG. APG doet onder andere mee aan ’s werelds grootste ‘blockchaingers hackathon’ om een mogelijk prototype op te bouwen in Groningen op 7 april. Aan het eind van deze maand interviewt am: Sylvain de Crom, Head of Research and Development Aegon Blue Square Re en één van de oprichters van de B3i-groep.

Lees hier deel 1 van dit achtergrondverhaal over de blockchain-ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt en pensioensector.

Reageer op dit artikel